Cyberoam – SSL VPN

Przedsiębiorstwa wykorzystują w swoich strukturach wiele wewnętrznych aplikacji których bezpieczne współdzielenie jest dużym problemem. Wykożystanie szyfrowanego połączenia klienta VPN, poza wysoką ceną, często pociąga za sobą probemy w postaci konfiguracji stacji roboczej, dbania o odpowiednią konfigurację sieci, co skutkuje probllemami w łączności. Technologia SSLVPN nie wymaga wykonywania żadnych zmian po stronie zewnętrznego użytkownika. Połączenie SSLVPN jest możliwe zarówno z komputerów osobistych jak i publicznych stacji kawiarni internetowych oraz urządzeń typu SmartPhones.

CRApplianceStack1024
cyberoam_ssl_vpn_deployment

SSL VPN nie musi być drogi.

Cyberoam to innowacyjna firma, która poza rewolucyjnymi produktami prowadzi bardzo aktrakcyjną politykę cenową.

Firma Cyberoam oferuje rozwiązanie SSL VPN w postaci która jest najwygodniejsza dla klienta. Produktem może być typowe, dedykowane rozwiązanie sprzętowe, gotowa maszyna wirtualna lub pakiet instalacyjny. Klienci sami wybierają formę najlepiej integrującą się z infrastrukturą IT.

Dzięki rozwiązaniu Cyberoam SSL VPN, przedsiębiorstwa mogą współdzielić swoje dane operacyjne pomiędzy centralą, biurami rozrzuconymi w różnych lokalizacjach oraz pracownikami mobilnymi. Wszystko to przebiega w połączeniu z wysoką wydajnością, bezpieczeństwo i możliwość dokładnej kontroli nam udostępnianymi usługami. Rozwiązanie cechuje wysoka wartość zwrotu z poniesionej inwestycji.

Urządzenia Cyberoam SSL VPN

W ofercie Cyberoam znajdują się dedykowane urządzenia SSLVPN CR-SSL-800, CR-SSL-1200 and CR-SSL-2400, które obsługują ruch od 50 do 1000 jednocześnie zalogowanych użytkowników. Urządzenia potrafią pracować jednocześnie w trybach obsługjących indywidualnych użytkowników ( client-to-site ) oraz w trybie komunikacji pomiędzy urządzeniami ( site-to-site ). Liczaba obsługiwanych użytkowników może być w dowolnym momencie zwiększona za pomocą dodatkowych licencji – w ramach maksymalnej wydajności urządzenia.

Cechy

Cyberoam SSL VPN jest obecnie trzecią generacją tych popularnych urządzeń. Zapewnia poprawne działanie w przedsiębiostwach pracujących na platformach Windows®, Mac OS i Linux®.

Produkt spełnia wszystkie cech niezawodności. Połączenia pomiędzy uzytkownikami a urządzeniem SSL VPN jest automatycznie odświeżane, jeżeli zachodzi taka potrzeba. Dostępna jest również konfiguracja klastrowa w trybie Active-Active zapewniając równomierne obciążenie węzłów oraz bezawaryjność.

Dlaczego nie spróbować ?

Zarejestruj się i pobierz darmową wersję testową produktu.

Instalacja programowa

Cyberoam SSL VPN jest również dostępny jako pakiet instalacyjny, integrujący się z aktualną archtekturą przedsiębiorstwa.

Zwrot z inwestycji

Od teraz użytkownicy otrzymują mechanizm bezpiecznego połączenia do aplikacji przedsiębiorstwa bez dodatkowej pracy administracyjnej. Eliminujemy w ten sposób powstałe błędy oraz angażowanie działów IT. Połączenie może być dostarczone zawsze i wszędzie co znakomicie redukuje koszty operacyjne.

Platforma wirtualna

Po co kupować nowy sprzęt, jeżeli w firmie już posiadamy odpowiedni zapas mocy serwerów, który możemy przeznaczyć na obsługę ruchu SSL VPN ? Cyberoam posiada rozwiązanie gotowej maszyny wirtualnej, przygotowanej do uruchomienia w kilka minut. Rozwiązanie wirtualne to wyjątkowa łatwość zarządzania, ułatwiona polityka aktualizacji oprogramowania oraz niski koszt zakupu.