Cyberoam – SSL VPN

Przedsiębiorstwa wykorzystują w swoich strukturach wiele wewnętrznych aplikacji których bezpieczne współdzielenie jest dużym problemem. Wykożystanie szyfrowanego połączenia klienta VPN, poza wysoką ceną, często pociąga za sobą probemy w postaci konfiguracji stacji roboczej, dbania o odpowiednią konfigurację sieci, co skutkuje probllemami w łączności. Technologia SSLVPN nie wymaga wykonywania żadnych zmian po stronie zewnętrznego użytkownika. Połączenie SSLVPN jest możliwe zarówno z komputerów osobistych jak i publicznych stacji kawiarni internetowych oraz urządzeń typu SmartPhones.

SSL VPN nie musi być drogi.

Cyberoam to innowacyjna firma, która poza rewolucyjnymi produktami prowadzi bardzo aktrakcyjną politykę cenową.

Firma Cyberoam oferuje rozwiązanie SSL VPN w postaci która jest najwygodniejsza dla klienta. Produktem może być typowe, dedykowane rozwiązanie sprzętowe, gotowa maszyna wirtualna lub pakiet instalacyjny. Klienci sami wybierają formę najlepiej integrującą się z infrastrukturą IT.

Dzięki rozwiązaniu Cyberoam SSL VPN, przedsiębiorstwa mogą współdzielić swoje dane operacyjne pomiędzy centralą, biurami rozrzuconymi w różnych lokalizacjach oraz pracownikami mobilnymi. Wszystko to przebiega w połączeniu z wysoką wydajnością, bezpieczeństwo i możliwość dokładnej kontroli nam udostępnianymi usługami. Rozwiązanie cechuje wysoka wartość zwrotu z poniesionej inwestycji.

Urządzenia Cyberoam SSL VPN

W ofercie Cyberoam znajdują się dedykowane urządzenia SSLVPN CR-SSL-800, CR-SSL-1200 and CR-SSL-2400, które obsługują ruch od 50 do 1000 jednocześnie zalogowanych użytkowników. Urządzenia potrafią pracować jednocześnie w trybach obsługjących indywidualnych użytkowników ( client-to-site ) oraz w trybie komunikacji pomiędzy urządzeniami ( site-to-site ). Liczaba obsługiwanych użytkowników może być w dowolnym momencie zwiększona za pomocą dodatkowych licencji – w ramach maksymalnej wydajności urządzenia.

Cechy

Cyberoam SSL VPN jest obecnie trzecią generacją tych popularnych urządzeń. Zapewnia poprawne działanie w przedsiębiostwach pracujących na platformach Windows®, Mac OS i Linux®.

Produkt spełnia wszystkie cech niezawodności. Połączenia pomiędzy uzytkownikami a urządzeniem SSL VPN jest automatycznie odświeżane, jeżeli zachodzi taka potrzeba. Dostępna jest również konfiguracja klastrowa w trybie Active-Active zapewniając równomierne obciążenie węzłów oraz bezawaryjność.

Dlaczego nie spróbować ?

Zarejestruj się i pobierz darmową wersję testową produktu.

Instalacja programowa

Cyberoam SSL VPN jest również dostępny jako pakiet instalacyjny, integrujący się z aktualną archtekturą przedsiębiorstwa.

Zwrot z inwestycji

Od teraz użytkownicy otrzymują mechanizm bezpiecznego połączenia do aplikacji przedsiębiorstwa bez dodatkowej pracy administracyjnej. Eliminujemy w ten sposób powstałe błędy oraz angażowanie działów IT. Połączenie może być dostarczone zawsze i wszędzie co znakomicie redukuje koszty operacyjne.

Platforma wirtualna

Po co kupować nowy sprzęt, jeżeli w firmie już posiadamy odpowiedni zapas mocy serwerów, który możemy przeznaczyć na obsługę ruchu SSL VPN ? Cyberoam posiada rozwiązanie gotowej maszyny wirtualnej, przygotowanej do uruchomienia w kilka minut. Rozwiązanie wirtualne to wyjątkowa łatwość zarządzania, ułatwiona polityka aktualizacji oprogramowania oraz niski koszt zakupu.