Cyberoam – FAQ

Ustawienia fabryczne

Urządzenie nowe, lub pracujące z ustawieniami fabrycznymi posiada następującą konfigurację:

Adres LAN – Port A -172.16.16.16 mask 255.255.255.0
Adres WAN – Port B – 192.168.2.1 mask 255.255.240.0
Adres DMZ – Port C – 10.10.2.1 mask 255.255.255.0

Urządzenie udostępnia zarządzanie porzez HTTP, HTTPS, SSH z portów LAN, DMZ.
Urządzenie udostępnia zarządzanie porzez HTTPS z portu WAN.

Użytkownik / Hasło do zarządzania witryną www:
cyberoam / cyber

Użytkownik / Hasło do zarządzania w trybie tekstowym :
admin

Przywracanie ustawień fabrycznych

W celu przywrócenia urządzenia do usawień fabrycznych wykonaj czynności:

1.Podłącz się za pomoca połączenia serialowego do portu konsoli urządzenia, wykorzystując kabel producenta lub kabel null modem.
2.Nawiąż połączenie terminalowe z portem serial.
3.W trybie tekstowym poczekaj, aż syste poprosi o wprowadzenie hasła.
4.W polu hasła, wprowadź dużymi literami : RESET

Urządzenie powróciło do ustawień fabrycznych.