Administrator, Wdrożeniowiec systemów monitoringu i kontroli IT

Miejsce pracy: Warszawa

Praca w technologiach:

 • monitoring infrastruktury IT
 • centralizacja i analiza logów systemów operacyjnych oraz aplikacji
 • analiza ruchu sieciowego
 • analiza zdarzeń w kontekście bezpieczeństwa infrastruktury IT

Udział we wdrożeniach systemów IT będących ofertą firmy: op5 Monitor, Nagios, Splunk, Elasticsearch, Flowmon, Logrhythm

 

Wymagania:

 •      Ukończone dzienne studia techniczne na kierunku informatyka lub pokrewnym
 •      Uzyskany stopień magister-inżynier lub inżynier kończący pracę magisterską
 •      Bardzo dobra znajomość Linux : ogólna praca systemu, działanie i kontrola procesów, mechanizm
  składowania logów systemowych, monitorowanie i diagnoza problemów
 •      Znajomość narzędzi monitoringu infrastruktury IT takich jak : op5 Monitor, Nagios XI, Nagios core
 •      Umiejętność programowania skryptowego w językach bash, perl.
 •      Znajomość Regexp.
 •      Ogólna znajomość technologii serwerowych: vmWare Server/ESX, Windows Server, budowa
  zabezpieczeń RAID
 •      Znajomość technologii sieciowych: switch warstwy 3, VLAN, VPN,
 •      Podstawowa znajomość baz danych Oracle, MsSQL
 •      Dobra znajomość języka angielskiego
 •      Zaangażowanie, dyspozycyjność, profesjonalne podejście do wykonywanych obowiązków
 •      Osoba niepaląca
 •      Prawo jazdy kat.B
Oferujemy:
 • pracę w stabilnej firmie o ugruntowanej pozycji na rynku
 • atrakcyjne wynagrodzenie i system premiowania
 • stałe zatrudnienie
 • udział we wdrożeniach dla klientów posiadających najciekawszą infrastrukturę IT w kraju : finanse, energetyka, ubezpieczenia
 • wyraźną ścieżkę kariery
 • stałe podnoszenie kompetencji. Sukcesywne poznawanie produktów, które posiadają niekwestionowaną pozycję liderów
  rynku  monitoringu i kontroli systemów IT
 • szkolenia produktowe

Aplikacje zawierające CV i list motywacyjny prosimy przesyłać na adres: rekrutacja@emca.pl . Prosimy o zawarcie w CV i liście motywacyjnym klauzuli „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez EMCA S.A. z siedzibą w Warszawie w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji”. Skontaktujemy się z wybranymi osobami.

 

 

 


 

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez EMCA S.A. z siedzibą w Warszawie w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji na stanowisko Administrator, Wdrożeniowiec systemów monitoringu i kontroli IT.”

KLAUZULA INFORMACYJNA – RODO – PROCES REKRUTACJI

EMCA S.A. dokłada wszelkich starań w celu zapewnienia bezpieczeństwa i ochrony Państwa danych osobowych udostępnianych nam w procesie rekrutacji realizowanym przez naszą firmę. Informacje osobowe, które Państwo przesyłają do naszej firmy drogą elektroniczną lub listowną w odpowiedzi na opublikowane ogłoszenia rekrutacyjne lub propozycje współpracy zawierające Państwa dane osobowe (życiorys, CV, list motywacyjny, inne dokumenty) są chronione.

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. – ogólne rozporządzenie o ochronie danych (Dziennik Urzędowy UE L119/1 z dn. 04.05.2016 r.), zwanego dalej „RODO” informujemy:

 1. Administrator

Administratorem Państwa danych zawarte w CV, liście motywacyjnym i dokumentach  przetwarzanych w ramach procesu rekrutacji jest EMCA S.A. z siedzibą w Warszawie, jako pracodawca.

 1. Inspektor ochrony danych

W sprawach dotyczących ochrony danych osobowych prosimy o kontakt z  Inspektorem Ochrony Danych EMCA S.A.:

 • e-mail: rodo.emca@emca.pl
 • listowny: Inspektor Danych Osobowych EMCA S.A., EMCA S.A. ul. Wiejska 20, 00-490 Warszawa.
 1. Cel i podstawy przetwarzania

Dane osobowe, które są zawarte w CV, liście motywacyjnym i dokumentach przesłanych przez Państwa w zakresie wskazanym w przepisach prawa pracy będą przetwarzane w celu przeprowadzenia obecnego postępowania rekrutacyjnego (art. 6 ust. 1 lit. b RODO), natomiast inne dane zawarte w CV, liście motywacyjnym, w tym dane do kontaktu, będą przetwarzane na podstawie zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO), którą możecie Państwo odwołana w dowolnym czasie.

EMCA S.A. będzie przetwarzać Państwa dane osobowe, także w kolejnych naborach pracowników, jeżeli wyrażą Państwo na to zgodę (art. 6 ust. 1 lit. a RODO), którą możecie Państwo odwołać w dowolnym czasie.

Jeżeli w dokumentach zawarte są dane, o których mowa w art. 9 ust. 1 RODO konieczna będzie Państwa zgoda na ich przetwarzanie (art. 9 ust. 2 lit. a RODO), którą możecie Państwo odwołać w dowolnym czasie.

Podstawa prawna – przepisy prawa pracy: art. 221  Kodeksu pracy oraz §1 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie zakresu prowadzenia przez pracodawców dokumentacji w sprawach związanych ze stosunkiem pracy oraz sposobu prowadzenia akt osobowych pracownika.

 1. Odbiorcy danych osobowych

Odbiorcą Państwa danych osobowych będą upoważnieni pracownicy EMCA S.A. z siedzibą w Warszawie. Nie przekazujemy Państwa danych osobowych poza Europejski Obszar Gospodarczy.

 1. Okres przechowywania danych

Państwa dane zgromadzone w obecnym procesie rekrutacyjnym będą przechowywane do zakończenia procesu rekrutacji.

W przypadku wyrażonej przez Państwa zgody na wykorzystywane danych osobowych dla celów przyszłych rekrutacji, Państwa dane będą wykorzystywane przez 6 miesięcy.

Prawa osób, których dane dotyczą

Mają Państwo prawo do:

1) prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii

2) prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych;

3) prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych;

4) prawo do usunięcia danych osobowych;

5) prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (na adres:
Urząd Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00 – 193 Warszawa)

Informacja o wymogu podania danych

Podanie przez Państwa danych osobowych w zakresie wynikającym z art. 221 Kodeksu pracy jest niezbędne, aby uczestniczyć w postępowaniu rekrutacyjnym prowadzonym przez EMCA S.A. Podanie przez Państwa innych danych jest dobrowolne.