Elasticsearch – Opis Systemu

IT EMCA zapewnia profesjonalne wsparcie dla rozwiązania Elasticsearch i ELK Stack (Elasticsearch, Logstash, Kibana).

To jeden z najpotężniejszych projektów opensource w gałęzi serwerów logów. Projekt zdecydowanie wyróżnia się pod względem funkcjonalności od innych darmowych narzędzi. logstash został zaprojektowany z zachowaniem dbałości o takie cechy jak: szybki start, niezawodność składowania danych, brak ograniczeń na przestrzeń indeksowanych danych, silne GUI www operatora, integracja z aplikacjami poprzez API. Innymi słowy logstash to silny rywal na rynku logserwerów. Jego spraność została udowodniona na wdrożeniach dla tysięcy serwerów składujących setki GB dziennie.

Poznajmy rodzinę : logstash, Kibana, Elasticsearch

System centralnego serwera logów w naszej propozycji składał się będzie ze zintegrowania projektów Logstash, Kibana, Elasticsearch. Są to komponenty stworzone do wzajemnej współpracy i współtworzą wydajny, wygodny i bezpieczny logserwer. Jaką rolę pełni każdy z nich ? Jaka wygląda architektora systemu ?

logstash to serce systemu. Projekt odpowiedzialny jest za podłączanie się do danych przychodzących z różnych systemów, aplikacji lub plików płaskich. logstash dostarczany jest wraz z listą metod pobierania danych z systemów, wykonuje ich parsowanie oraz nadaje ustandaryzowaną postać. logstash sam nie archwizuje zdarzeń, przekazuje je do narzędzia Elasticsearch.

Kibana jest dopełnieniem systemu, typowa wisienka na torcie. Nasze zdarzenia muszą posiadać interpretację graficzną i do tego celu najlepiej nadaje się ten projekt. Kibana to interfejs użytkownika pozwalający na bardzo intuicyjną pracę z logami. Zobacz demo Kibana, gwarantuję, że to co zobaczysz będzie dużym zaskoczeniem.

Elasticsearch to moduł odpowiedzialny za dostarczenie przestrzeni dyskowej dla centralnego logservera. Jednak ta przestrzeń została specjalne zaprojektowana na potrzeby składowania zdarzeń. Główne cechy Elasticsearch:

  • indeksuje dane w trybie real-time
  • oferuje pracę w modelu rozproszonym, gwarantując wysoką dostępność
  • dostarcza najlepsze metody wyszukiwania
  • dostarczany w oparciu o licencję Apache 2.0