Opis systemu

Flopsar  to narzędzie do diagnostyki aplikacji opartych o Java.

Centralny widok w Flopsar, nazwany jest Galaktyką

Co istotne nie wymaga on żadnej wstępnej konfiguracji. Galaktyka pokazuje wszystkie żądania obsługiwane przez monitorowane serwery aplikacji.

Nie ma znaczenia technologia czy warstwa – prezentacja, szyna usług (ESB) czy silnik procesów biznesowych (BPM).

Wszystkie spowolnienia, błędy czy  zawieszenia się pojedynczych instancji są natychmiast doskonale widoczne – na widoku Galaktyki pojawiają się puste przestrzenie, zmienia się ilość punktów, punkty przemieszczają się w kierunku górnej krawędzi wykresu.

Pojedynczych transakcje

We Flopsar nie musimy „wstrzykiwać” syntetycznych korelatorów, aby „odtworzyć” transakacje użytkownika, który zgłasza nam nieprawidłowe działanie systemu.

Możemy odszukać takiego użytkownika po dowolnym identyfikatorze, po czym wyświetlić listę transakcji, która została przez niego wykonana w monitorowanym systemie, wraz z parametrami, którymi posługiwał się wysyłając żądania do serwera aplikacji.

Możemy precyzyjnie określić dlaczego doszło do powstania problemu.

Analiza i raporty

W Flopsar możemy stworzyć dowolny raport i dowolny wskaźnik.

Flopsar zapisuje cały ruch, a dane nie są agregowane, dzieki czemu nie tracimy żadnych informacji.
Oprócz zestawu standardowych, wbudowanych raportów analitycznych, umożliwiających prezentację danych historycznych, Flopsar daje użytkownikowi potężne możliwości – każda dana zgromadzona w bazie Flopsar może zostać pobrana za pomocą dostarczonego sterownika.

Detekcja awarii

Flopsar zdecydowanie skraca czas analizy incydentów i awarii.

A nawet ogranicza występowanie problemów i awarii do zera.

Dostarcza solidnych argumentów na linii DevOpS.

Pełna diagnostyka 24/7/365

Flopsar monitoruje każdą transakcję oraz raportuje jej składowe.

Zbiera dane z otoczenia serwera aplikacji w taki sposób tak aby diagnostyka była jeszcze pełniejsza.

Ponadto wizualizuje dane w łatwy i innowacyjny sposób.

Zarządzanie wydajnością

Flopsar zarządza wydajnością na każdym etapie cyklu życia oprogramowania.

W środowisku programistycznym, przedprodukcyjnym oraz produkcyjnym.

Zalety Flopsar

Flopsar zapewnia monitoring dowolnych aplikacji oraz ich otoczenia. Nie ma znaczenia jaka jest to technologia ani kim jest dostawca. Wyniki monitorowania mogą być prezentowane w różnych wymiarach: zarówno technicznym jak i  biznesowym, czy też w wymiarze związanym z bezpieczeństwem przetwarzania danych niejawnych.

To użytkownik decyduje czy dane mają być przedstawiane w sposób ogólny czy bardziej szczegółowy.

Flopsar śledzi każdą transakcję wykonywaną w monitorowanych przez siebie systemach.

Oprócz informacji o czasie jej trwania na poszczególnych warstwach, użytkownik otrzyma zaraportowany każdy wyjątek związany z przetwarza-niem.

Błyskawiczna detekcja problemów wydajnościowych i spójnościowych (błędy w realizacji transakcji) daje programistom i architektom potężny zestaw danych, na podstawie których mogą podejmować trafne decyzje o miejscach i priorytetach optymalizacyjnych.

Dzięki czemu wzrasta jakość kodu, oraz podnosi się dostępność rozwiązania. A klient otrzymuje stabilne aplikacje.

Flopsar zbiera i analizuje dane pochodzące z „otoczenia” serwerów aplikacji.

Informacje o obciążeniu zasobów (maszyny, dyski, kolejki, wątki czy pule połączeń) służą do określenia ich stopnia dostępności oraz pozwalają na optymalne zaplanowanie rozwoju infrastruktury IT.