Goverlan – Remote Admin Suite

Goverlan Administration Suite to system kompleksowego zarządzania infrastrukturą systemów Microsoft Windows z możliwością udzielania zdalnego wsparcia użytkownikom. Pierwsza wersja systemu powstała w 1999, a dziś producent oferuje wersję 7 aplikacji rozbudowaną o szereg funkcjonalności będących odpowiedzią na wymagania użytkowników.

Goverlan Remote Administration Suite oferuje realizację między innymi takich zadań w sieciach Windows:

Zarządzanie domeną oraz kontem użytkownika

Goverlan wspiera współpracę z Active Directory i pozwala realizację zadań takich jak:

 • Zarządzaniem obiektami AD
 • Zarządzanie kontami użytkowników
 • Zarządzanie przynależnością do grup
 • Zarządzanie hasłami
 • Wyszukiwanie obiektów AD

Wsparcie użytkownika oraz Administracja Systemem Operacyjnym

 • Identyfikacja zalogowanych użytkowników
 • Zarządzanie systemem operacyjnym zdalnego komputera
 • Raportowanie ustawień systemu operacyjnego oraz konfiguracji sprzętowej
 • Inwentaryzacja oprogramowania
 • Instalacja i deinstalacja oprogramowania
 • Zarządzanie aktualizacjami Windows

Zdalny dostęp

Funkcja dostępu zdalnego realizowana jest przez aplikację Goverlan Remote Control, która wchodzi w skład pakietu Goverlan Administration Suite. Podstawowe funkcje tej aplikacji to:

 • Zdalny dostęp do systemów za pomocą protokołów Goverlan Remote Control (GRC) oraz Virtual Network Computing (VNC)
 • Zdalny dostęp do systemów za pomocą protokołów Citrix ICA oraz MSRDP
 • Zdalne połączenie z komputerami pracującymi w sieci publicznej
 • Tworzenie tokenów wsparcia, akceptacja połączenia, szyfrowanie sesji
 • Tryb podglądu ekranu użytkownika lub grupy użytkowników
 • Nagrywanie sesji helpdesk

Zdalna administracja bez instalacji agenta

Goverlan wspiera zarządzanie stacją PC Windows poprzez komunikację z własnym agentem lub wykorzystując technologię WMI. W nawiązaniu do WMI Goverlan oferuje przykładowe funkcjonalności:

 • Pełny dostęp do informacji WMI
 • Wygodna realizacja dowolnych zapytań WMI w odniesieniu do pojedynczej stacji lub grupy systemów Windows
 • Wykonanie dowolnych metod WMI w odniesieniu do pojedynczej stacji lub grupy systemów Windows
 • Generowanie skryptów WMI
 • Generowanie zapytań WQL przy wsparciu wizarda

Zarządzanie ustawieniami stacji oraz konta w dużej skali

Oprogramowanie Goverlan może zostać wykorzystane do zarządzania grupą komputerów lub globalnymi ustawieniami użytkowników poprzez funkcjonalności Scope Action. Możliwości Scope Action wykorzystują technologię Push w celu wykonania pewnego zakresu zadań na końcowych komputerach organizacji. Przykłady zastosowania:

 • Inwentaryzacja elementów sprzętowych oraz programowych w skali całego przedsiębiorstwa
 • Globalne zarządzanie kontami domenowymi
 • Podział zadań takich jak instalacja oprogramowania czy aktualizacji
 • Wyszukiwanie obiektów i automatyczna detekcja
 • Raporty dla działów audytu

Dystrybucja oraz instalacja oprogramowania

Goverlan może zostać wykorzystany do zarządzania oprogramowaniem stacji Windows naszego przedsiębiorstwa. W tym zakresie oprogramowanie posiada następujące możliwości

 • Raportowanie zainstalowanego oprogramowania
 • Zdalna instalacja oprogramowania
 • Zdalna deinstalacja oprogramowania
 • Zdalna naprawa uszkodzonego oprogramowania

Bezpieczeństwo

Goverlan w każdym obszarze działania gwarantuje bezpieczeństwo przesyłanych informacji. Każde połączenie pomiędzy końcówką zarządzania Goverlan a stacją PC Windows jest szyfrowane, autoryzowane, autentykowane i audytowane. Pozwala to nie tylko zabezpieczyć się przez ryzykiem wycieku danych w sesji ale również przed ewentualną nieuczciwą praktyką operatorów systemu.

Szyfrowanie

Oprogramowanie Goverlan szyfruje każdy strumień danych pomiędzy stacją PC Windows a modułem aplikacji zarządzającej. Wykorzystywana technologia to RC4 cipher z RSA Security.