Różnica między OP5 Monitor a Zabbix

 • op5 Monitor składa się z rozwiązań open source, opracowanych, przetestowanych i sprawdzonych dla małych i dużych branż. Zabbix to pojedyncze narzędzie.
 • Biblioteka wtyczek Zabbix nie jest nadmiernie rozbudowana, umożliwia dostosowywanie, ale się trzeba dużo nauczyć jak je budować.
 • op5 Monitor umożliwia korzystanie z wtyczek Nagios, które są stale rozwijane, ulepszane i rozszerzane – obsługując szeroką gamę urządzeń (za pośrednictwem Nagios Exchange).
 • W przypadku dostosowania produktu (tj. Importowania MIB) jest  trudniejsze w Zabiix niż w przypadku programu op5 Monitor i może wymagać zapłaty za aktualizację.
 • Serwery proxy Zabbix nie obsługują konfiguracji H / A (wymagane jest skomplikowane grupowanie linux / tworzenie klastrów mysql). op5 Monitor natywnie obsługuje load-balancing przez pollery.
 • Serwery proxy Zabbix (zdalne lub lokalne serwery ) nie obsługują wysyłania powiadomień. Pollery op5 Monitor  można skonfigurować tak, aby wysyłały powiadomienia, ma to krytyczne znaczenie, gdy połączenie między pollerem i masterem zostanie przerwane. Wtedy zespół IT nadal będzie powiadamiany o problemach w odległych lokalizacjach.
 • Zabbix nie obsługuje SNMP Traps. op5 Monitor wspiera obsługę SNMP Traps.
 • op5 Monitor zapewnia krótki czas wdrożenia i konfiguracji. System dostarczany jest z wstępnymi pakietami startowymi,  bogatą bazą wiedzy, doskonałym wsparciem i elastycznością umożliwiającą monitorowanie całej infrastruktury IT.

Możliwe problemy

 • Skomplikowana dokumentacja.
 • Pobieranie jest dużym plikiem.
 • Instalacja może być trudna, ponieważ trzeba zainstalować różne komponenty, takie jak baza danych, która nie jest tylko „instalowana” za pomocą Zabbix.
 • Dodawanie hostów i usług – może być mylące, ponieważ odbywa się to za pomocą szablonów, a więc aby utworzyć “check” należy je najpierw dodać do szablonu, zanim będzie można je zastosować na serwerze. Występują trudności z potwierdzeniem, że checki faktycznie działają.
 • Trudno jest przeszkolić wszystkich w codziennej eksploatacji systemu.
 • Wydajność trudna do dostosowania  w większych organizacjach,  może wymagać bardziej złożonej konfiguracji i dodania jeszcze większej liczby technologii, takich jak wyspecjalizowane systemy baz danych, sharding itp.