Splunk – Splunk Enterprise Security APP

Bezpieczeństwo IT w Splunk!

Skomplikowane ataki cyber przestępców skłaniają działy bezpieczeńśtwa IT do ponownego przeanalizowania swoich zabezpieczeń i dotychczas stosowanych metod ochrony. Tylko takie narzędzie jakim jest Splunk pozwala na jednoczesną analizę wszystkich danych i określenie tego co jest normalne w naszej infrastrukturze a co jest anomalią. W szybki i dokłady sposób Splunk pozwala określić jaki jest aktualny stan bezpieczeństwa oraz potencjalnych zagrożeń. Wykorzystaj Splunka
aby w sposób ciągły śledzić gigabajnty danych związanych z bezpieczeństwem oraz przezentować wynik analizy w dedykowanej aplikacji jaką jest Splunk App for Enterprise Security 3.0.

Poznaj Splunk APP for Enterprise Security!

Moduł Splunk Enterprise Security to funkcjonalne rozszerzenie aplikacji Splunk realizowane poprzez dodatkową, osobno licencjonowaną aplikację pracującą w środowisku Splunk. Celem tego narzędzia jest wydobycie danych związanych z bezpieczeństwem, uruchomienie wbudowanych korelacji oraz interpretacji zdarzeń aby na koniec zaprezentować wynik analizy w specjalnie do tego celu stworzonym widoku funkcjonalnym. Enterprise Security to nic innego jak implementacja Splunk w roli SIEM. Wdrażajac to narzędzie, mamy nieskończone możliwości rozbudowy metod detekcji anomali o własne mechanizmy, typowe dla naszej infrastruktury.

Zobacz Demo!

Sprawdź, jak działa Splunk App for Enterprise Security. Zobacz jak agreguje duże porcje danych i wydobywa z nich najważniejsze informacje pod względem zdarzeń z obszaru bezpieczeństwa. To rozwiązanie łączy w sobie wydajne wyszukiwanie danych, korelacje, śledzenie incydentów oraz raportowanie połączone z ciągłym monitorowaniem infrastruktury IT pod kątem znanych i nieznanych zagrożeń.