Platforma Attivo ThreatDefend® Deception and Response to system wczesnego ostrzegania oparty na szybko rozwijającej się technologii oszustwa i ukrywania danych. Jej zastosowanie pozwala szybko i efektywnie bronić organizacji przed cyberzagrożeniami eskalującymi uprawnienia oraz dalszymi ruchami hakerów w punktach końcowych, Active Directory, urządzeniach sieciowych, infrastrukturze chmury i powierzchniach ataków IoT/OT.

Podstawą architektury rozwiązania ThreatDefend® jest matryca różnego rodzaju przynęt i wabików, umieszczonych w różnych punktach infrastruktury, imitujących prawdziwe środowisko IT. Platforma daje możliwość wykorzystania już gotowych maszyn wabiących, a także stwarza warunki do stworzenia własnej wersji infrastruktury z wykorzystaniem zarówno systemu operacyjnego, jak i aplikacji i poświadczeń. Wykorzystując dynamiczne techniki oszustwa, wabiki szybko identyfikują cyberprzestępcę, skłaniają go do wejścia z nimi w interakcję i natychmiast generują alerty o zagrożeniu. Główny serwer BOTsink®  precyzyjnie i w czasie rzeczywistym śledzi wszelkie ruchy cyberprzestępcy, jednocześnie odpowiadając mu fikcyjnymi danymi. Dzięki zaangażowaniu atakującego w infiltrację fałszywych zasobów zespoły cyberbezpieczeństwa zyskują czas na efektywną reakcję obronną i wydajne zarządzanie incydentami. Alerty są poparte dokładną analizą ataków, a tworzone raporty są zgodne ze standardami IOC, PCAP i STIX. Pozwala to na łatwe udostępnianie informacji i może zostać wykorzystane do automatyzacji przeciwdziałania cyberprzestępcy, odizolowania zainfekowanego systemu i poszukiwania innych zagrożeń w celu zupełnej eliminacji zagrożeń.

Rozwiązanie Attivo wykrywa zagrożenia, które ominęły inne zabezpieczenia, niezależnie od metod zastosowanych do włamania się do sieci. Ponadto nie opiera się na sygnaturach ani wyszukiwaniu w bazie danych, a zamiast tego ostrzega wyłącznie o potwierdzonym ataku. Dzięki temu platforma Attivo jest skalowalna i zdolna do niezawodnego wykrywania napastników przy użyciu ciągle zmieniających się metod i kierowania na szybko zmieniające się powierzchnie ataków.

Moduły składowe platformy ThreatDefend® :

 • serwer Attivo BOTsink® – system wabików i pułapek wraz z niezbędną infrastrukturą służące zarządzaniu zdarzeniami i raportowaniu
 • ThreatStrike® – umożliwia automatyczne tworzenie pakietów sfingowanych zestawów poświadczeń użytkowników, udziałów sieciowych, stacji i serwerów
 • ThreatPath® – pozwala zwizualizować potencjalne ścieżki ataku przy wykorzystaniu dostępnych poświadczeń użytkowników
 • ThreatDirect® – daje możliwość przekształcenia w wabik dowolną stację końcową/serwer znajdujący się nawet w dużej odległości, zwiększając tym samym skalowalność całej platformy
 • ThreatOps® – zestaw playbook’ów służących do zautomatyzowanego reagowania na wykryte incydenty
 • Attivo Central Manager ACM – pozwala na zarządzanie wieloma serwerami BOTsink w dużych podmiotach posiadających złożoną strukturę organizacyjną

Attivo ThreatDefend® Deception and Response to:

 • Zautomatyzowana implementacja wykorzystująca uczenie maszynowe
 • Szeroka gama integracji
 • Skalowalność i kompleksowość technologii
 • Detekcja incydentów bezpieczeństwa na bardzo wczesnym etapie, w czasie rzeczywistym
 • Syntetyczny wgląd we wszystkie dane dotyczące ataku
 • Szczegółowe raporty i dogłębna analiza ataków

Korzyści z płynące zastosowania ThreatDefend® Deception and Response:

 • Łatwość wdrożenia i intuicyjna obsługa
 • Redukcja kosztów operacyjnych działalności
 • Zwiększenie efektywności pracy zasobów ludzkich zaangażowanych w ochronę środowiska IT
 • Zmniejszenie czasu reakcji na zagrożenia do minimum i możliwość szybkiego wdrożenia skutecznej strategii obronnej
 • Dogłębna wiedza analityczna umożliwiająca ograniczenie przyszłych incydentów bezpieczeństwa do minimum