Szkolenie Elasticsearch

Program

 

Administracja

 • Wprowadzenie do log managementu
 • Zbieranie metryk
 • Budowanie struktury danych z użyciem parserów
 • Redundancja danych w trakcie awarii
 • Tworzenie i zarządzanie clustrem
 • Obsługa API Elasticsearch
 • Zapytania Elasticsearch DSL
 • Administracja Elasticsearch z użyciem GUI

 

Analiza danych

 • Zapewnianie spójność danych
 • Korelacja między typami dokumentów
 • Konfiguracja metryk i bucketów w wizualizacjach
 • Tworzenie interaktywnych dashboardów
 • Raportowanie danych i wizualizacji (ELS)
 • Ulepszanie wizualizacji z użyciem pól skryptowych

 

Bezpieczeństwo

 • Zarządzanie bezpieczeństwem w systemie SIEM
 • Detekcja naruszeń bezpieczeństwa
 • Wdrożenie zgodności CIS i PCI
 • Rozbudowa monitoringu o własne reguły i polityki
 • Monitorowanie bezpieczeństwa netflow i sflow
 • Zarządzanie incydentami bezpieczeństwa (ELS)
 • Detekcja i alertowanie naruszeń i zagrożeń bezpieczeństwa w IT

Szkolenie Wazuh

Program

 • Elasticsearch, Log management, Wazuh, BRO – krótkie omówienie rozwiązań
 • Instalacja i konfiguracja managera, implementacja rozwiązania w środowisku wirtualnym (typy instalacji i architektury,
  automatyzacja instalacji – ansible)
 • Instalacja i konfiguracja agentów na monitorowanych urządzeniach/serwerach (automatyzacja instalacji agentów)
 • Opis poszczególnych modułów managera
 • Konfiguracja reguł, tworzenie reguł własnych
 • Konfiguracja alertów, raportowania, monitoringu infrastruktury
 • Konfiguracja aktywnych odpowiedzi
 • Konfiguracja logów (rotacja, przekierowanie, backup, syslog)
 • Rotacja, wizualizacja i filtrowanie logów
 • Tworzenie dashbordów bezpieczeństwa

Szkolenie op5 Monitor

Program

 • Wprowadzenie – op5 Monitor 8.0.
 • Procedura aktualizacji systemu
 • Dodawanie hostów i serwisów
 • Omówienie zbierania danych z hostów(NSClient++, NRPE, SNMP…
 • Klonowanie i kopiowanie obiektów
 • Dodawanie kontaktów i omówienie powiadomień
 • Mechanizmy skanowania infrastruktury – automatyczna aktualizacja zmian
 • Tworzenie i użycie dashboardów
 • Praktyczne wykorzystanie filtrowania danych w op5
 • Tworzenie grup kontaktowych w oparciu o filtry
 • Tworzenie własnych skryptów monitorujących
 • Szczegółowe omówienie API systemu op5
 • Tworzenie własnych skryptów i odwołań do wartości API\
 • Dostęp do danych raportowych poprzez API
 • Skalowalność środowiska (peery i polery)
 • Monitoring VMware

Szkolenie Flowmon

Program

 • Wprowadzenie do netflow. Omówienie różnic pomiędzy obecnymi na rynku standardami
 • Najczęstsze błędy w netflow z urządzeń sieciowych
 • Analiza ruchu sieciowego – diagnostyka problemu
 • Budowanie filtrów
 • Tworzenie własnych profili

 

Analiza Behavioralna

 • Wprowadzenie do NBA (Network Behavior Analysis)
 • Analiza wykrytych zdarzeń
 • Tworzenie własnych perspektyw
 • Integracja NBA & SIEM – przykład wdrożenia z wykorzystaniem Energy Logserver (Elasticsearch) oraz Splunk

Szkolenie TheHive + Cortex

TheHive + Cortex – szkolenie dla analityków

Program:

 1. Alert
 2. Case

           a) Szablony Case

           b) Taski

           c) Tagi

           d) Taktyki, techniki i procedury (MITRE)

           e) Współdzielenie Case

            f) Eksportowanie IOC do serwera MISP

 1. Obserwowalne obiekty (observables)
 2. Korzystanie z analizatorów
 3. Korzystanie z responderów
 4. Tworzenie dashboardów

TheHive + Cortex – szkolenie dla administratorów

Program:

 1. Wymagania systemowe
 2. Zarządzanie serwisami
 3. Organizacje, użytkownicy i profile
 4. Konfiguracja analizatorów
 5. Konfiguracja responderów
 6. Case custom fields
 7. Tworzenie nowych typów observable
 8. Taxonomie
 9. ATT&CK
 10. Korzystanie z API

 

 

Wybierz szkolenie odpowiednie dla potrzeb swojej organizacji.

Jeśli wśród dostępnych powyżej nie znalazłeś szkolenia, które Cię interesuje, skontaktuj się z nami, a stworzymy je specjalnie dla Ciebie.