Szkolenie Elasticsearch

Program

 • Podstawowe informacje o serwerze
 • Możliwości serwera
 • Wymagania sprzętowe
 • Przykładowe rozwiązania
 • Zawansowane konfiguracje klastrowe
 • Współpraca z narzędziami dodatkowymi , np. Logstash
 • Metody kontroli dostępu do danych
 • Zarządzanie ilością danych
 • Optymalizacja wydajności zapytań
 • Interfejsy dostępu do danych

Szkolenie Splunk

Program

Podstawy Splunk

 • Logowanie do systemu
 • Konstrukcja zapytań
 • Komendy raportujące
 • Wizualizacje
 • Tworzenie raportów, dashboardów i alertów
 • Tagowanie
 • Korelowanie zdarzeń

Splunk Enterprise Security

 • Wprowadzenie do Enterprise Security
 • Analiza incydentu
 • Rejestrowanie śledztwa
 • Analiza ryzyka
 • Omówienie dashboardów
 • Threat intelligence
 • Glass table – własny dashboard ze wskaźnikami
 • Omówienie Common Information Model
 • Reguły korelacyjne
 • Zarządzanie zasobami

 

Analiza danych w Splunk

 • Wzbogacanie wyników zapytania z zewnętrznych źródeł
 • Indeksy agregujące
 • Ćwiczenia praktyczne

Szkolenie OP5 Monitor

Program

 • Wprowadzenie – OP5 Monitor 8.0.
 • Procedura aktualizacji systemu
 • Dodawanie hostów i serwisów
 • Omówienie zbierania danych z hostów(NSClient++, NRPE, SNMP…
 • Klonowanie i kopiowanie obiektów
 • Dodawanie kontaktów i omówienie powiadomień
 • Mechanizmy skanowania infrastruktury – automatyczna aktualizacja zmian
 • Tworzenie i użycie dashboardów
 • Praktyczne wykorzystanie filtrowania danych w op5
 • Tworzenie grup kontaktowych w oparciu o filtry
 • Tworzenie własnych skryptów monitorujących
 • Szczegółowe omówienie API systemu OP5
 • Tworzenie własnych skryptów i odwołań do wartości API\
 • Dostęp do danych raportowych poprzez API
 • Skalowalność środowiska (peery i polery)
 • Monitoring VMware

EMCA chętnie zorganizuje szkolenie dla Twojej organizacji. Skontaktuj się z nami, aby poznać opcje.
EMCA chętnie zorganizuje to dla Twojej organizacji. Skontaktuj się z nami, aby poznać opcje.

 

 

EMCA chętnie zorganizuje szkolenie dla Twojej organizacji. Skontaktuj się z nami, aby poznać opcje.