Szkolenie Elasticsearch

Program

 

Administracja

 • Wprowadzenie do log managementu
 • Zbieranie metryk
 • Budowanie struktury danych z użyciem parserów
 • Redundancja danych w trakcie awarii
 • Tworzenie i zarządzanie clustrem
 • Obsługa API Elasticsearch
 • Zapytania Elasticsearch DSL
 • Administracja Elasticsearch z użyciem GUI

 

Analiza danych

 • Zapewnianie spójność danych
 • Korelacja między typami dokumentów
 • Konfiguracja metryk i bucketów w wizualizacjach
 • Tworzenie interaktywnych dashboardów
 • Raportowanie danych i wizualizacji (ELS)
 • Ulepszanie wizualizacji z użyciem pól skryptowych

 

Bezpieczeństwo

 • Zarządzanie bezpieczeństwem w systemie SIEM
 • Detekcja naruszeń bezpieczeństwa
 • Wdrożenie zgodności CIS i PCI
 • Rozbudowa monitoringu o własne reguły i polityki
 • Monitorowanie bezpieczeństwa netflow i sflow
 • Zarządzanie incydentami bezpieczeństwa (ELS)
 • Detekcja i alertowanie naruszeń i zagrożeń bezpieczeństwa w IT

Szkolenie Wazuh

Program

 • Elasticsearch, Log management, Wazuh, BRO – krótkie omówienie rozwiązań
 • Instalacja i konfiguracja managera, implementacja rozwiązania w środowisku wirtualnym (typy instalacji i architektury,
  automatyzacja instalacji – ansible)
 • Instalacja i konfiguracja agentów na monitorowanych urządzeniach/serwerach (automatyzacja instalacji agentów)
 • Opis poszczególnych modułów managera
 • Konfiguracja reguł, tworzenie reguł własnych
 • Konfiguracja alertów, raportowania, monitoringu infrastruktury
 • Konfiguracja aktywnych odpowiedzi
 • Konfiguracja logów (rotacja, przekierowanie, backup, syslog)
 • Rotacja, wizualizacja i filtrowanie logów
 • Tworzenie dashbordów bezpieczeństwa

Szkolenie op5 Monitor

Program

 • Wprowadzenie – op5 Monitor 8.0.
 • Procedura aktualizacji systemu
 • Dodawanie hostów i serwisów
 • Omówienie zbierania danych z hostów(NSClient++, NRPE, SNMP…
 • Klonowanie i kopiowanie obiektów
 • Dodawanie kontaktów i omówienie powiadomień
 • Mechanizmy skanowania infrastruktury – automatyczna aktualizacja zmian
 • Tworzenie i użycie dashboardów
 • Praktyczne wykorzystanie filtrowania danych w op5
 • Tworzenie grup kontaktowych w oparciu o filtry
 • Tworzenie własnych skryptów monitorujących
 • Szczegółowe omówienie API systemu op5
 • Tworzenie własnych skryptów i odwołań do wartości API\
 • Dostęp do danych raportowych poprzez API
 • Skalowalność środowiska (peery i polery)
 • Monitoring VMware

Szkolenie Flowmon

Program

 • Wprowadzenie do netflow. Omówienie różnic pomiędzy obecnymi na rynku standardami
 • Najczęstsze błędy w netflow z urządzeń sieciowych
 • Analiza ruchu sieciowego – diagnostyka problemu
 • Budowanie filtrów
 • Tworzenie własnych profili

 

Analiza Behavioralna

 • Wprowadzenie do NBA (Network Behavior Analysis)
 • Analiza wykrytych zdarzeń
 • Tworzenie własnych perspektyw
 • Integracja NBA & SIEM – przykład wdrożenia z wykorzystaniem Energy Logserver (Elasticsearch) oraz Splunk

 

 

EMCA chętnie zorganizuje szkolenie dla Twojej organizacji. Skontaktuj się z nami, aby poznać opcje.