Wdrożenia

 

Elasticsearch to silnik wyszukiwania pełnotekstowego – baza danych, która wykorzystuje technologię Apache Lucene. W rezultacie otrzymujemy potężne narzędzie, które daje możliwość kompleksowego przeszukiwania danych niemalże w czasie rzeczywistym. Praca z Elasticsearchem, przy projektowaniu architektury, czy struktury przechowywanych dokumentów, wbrew pozorom nie należy do łatwych. Zaprojektowanie wydajnego i niezawodnego rozwiązania często rodzi wiele wyzwań i problemów. Błędy na etapie projektu i realizacji wdrożenia prowadzą w krótkim czasie do niestabilności platformy. Ich usunięcie może kosztować tygodnie pracy wykwalifokowanego inżyniera.

EMCA S.A. wspiera swoich Klientów w całym procesie wdrożenia środowiska Elasticsearch, wraz z jego wszystkimi komponentami stosu technologicznego ELK.  Nasz zespół to doświadczeni konsultanci, o najwyższych kompetencjach potwierdzonych  certyfikatami.

Implementacja Elasticsearch odbywa się w modelu on-premise – na maszynach fizycznych lub wirtualnych, bądź w modelu cloud, wykorzystując infrastrukturę Amazon Web Service lub Google Cloud Platform.

Etapy implementacji:

  • Analiza środowiska,
  • Przygotowanie projektu technicznego,
  • Wybór typu instalacji / wymaganej licencji,
  • Instalacja i konfiguracja komponentów stosu ELK,
  • Podpięcie źródeł danych,
  • Wizualizacja danych – utworzenie dashboardów,
  • Budowa reguł korelacyjnych i alertowych,
  • Szkolenie z obsługi i administracji systemu,
  • Przygotowanie dokumentacji powdrożeniowej.