Usługa monitoringu środowiska Elasticsearch

 

Usługa monitoringu środowiska Elasticsearch z naszej strony to propozycja stałej współpracy w obszarze kontroli poprawności działania środowiska. W modelowej realizacji proponujemy aktywne włączenie się naszych inżynierów Elasticsearch wykorzystujących opracowane metody kontroli ELK w proces nadzoru i utrzymania środowiska klienckiego.

 

Celem usługi jest:

  • wsparcie klientów w obszarze nadzoru Elasticsearch,
  • wdrożenie zalecanych metod i praktyk monitoringu,
  • aktywny udział w reakcji na problemy w trybie 24h.

Usługa ma charakter złożony i w praktyce dotyczy realizacji poniższych czynności:

Wdrożenie narzędzia Skimmer, którego celem jest kolekcja krytycznych metryk ekosystemu ELK.
W skład metryk wchodzą parametry dostępności, wydajności, utylizacji kontrolowanego środowiska.

Skimmer

Skimmer to komercyjne oprogramowanie, rozwijane pod kątem wydajnej diagnozy aktualnej pracy ELK oraz możliwości przewidywania problemów i prowadzenia rozwoju środowiska.

Pracuje jako proces poziomu OS, dostarczając ponad 300 metryk dotyczących stanu klastra. Proces uruchamiany jest indywidualnie na każdym węźle, co pozwala na czerpanie wniosków o pełnej infrastrukturze. Dane metryczne składowane są w wewnętrznym indeksie bazy, co tworzy rozkład danych w czasie. Wraz z narzędziem generującym dane dostarczane są graficzne zestawienia pozwalające na jednoczesne obserwacje śledzonych miar wydajności.

Tak przygotowany zestaw metryk posiada bezpośrednią integracje z platformą op5 Monitor wykorzystywaną przez specjalistów EMCA pełniących dyżur infrastrukturalny. Dzięki temu, informacja o sytuacji awaryjnej i naruszeniu założonych wartości zostanie natychmiast przekazana do specjalistów ELK.

Usługa zakłada również automatyzację alertów na podstawie danych przekazywanych w dziennikach log.