FlowMon – FlowMon APM

FlowMon APM (Application Performance Monitoring – Monitoring działania aplikacji) jest rozwiązaniem, które bez instalowania na serwerach lub bez rekonfiguracji serwera , monitoruje aplikacje z punktu widzenia użytkownika końcowego. Dla wszystkich użytkowników, użytkowników i wszystkich transakcji użytkowników oraz w czasie rzeczywistym zapewnia szczegółowe informacje na temat prawdziwej wydajności aplikacji. Dzięki budowie FlowMon, w kilka minut możliwe jest zainstalowanie APM, aby rozpocząć przejrzyste monitorowanie krytycznych aplikacji firmy lub klienta. Moduł FlowMon może być instalowany na istniejących czynnikach FlowMon naszych klientów.

Monitorowanie infrastruktury a monitorowania aplikacji

 

Istniejące narzędzia do monitorowania odpowiadają na pytania dotyczące funkcjonalności serwerów, przechowywania danych lub opóźnień w sieci. Jednak, nie odpowiadają na pytania dotyczące bieżących doświadczeń użytkowników pracujących na Twoich aplikacjach. Innymi słowy, chodzi tu o to, jak aplikacje zachowują się u wszystkich jej użytkowników.
Z drugiej strony, FlowMon APM monitoruje jakość aplikacji dla wszystkich użytkowników w odniesieniu do procesów biznesowych, czyli kontroluje np. logowanie do konta bankowego, wypełniane informacji na koncie bankowym, generowanie wyciągu bankowego, dokonywania płatności itd. W czasie rzeczywistym wykryje na jakich warunkach, który użytkownik. grupa użytkowników lub oddział napotkał problem.

Korzyści

 • Większa satysfakcja klienta, jak również większa satysfakcja wewnątrz firmy
 • Zmniejszenie rotacji klientów
 • Zwrot z inwestycji w ciągu kilku miesięcy
 • Pomiar i raportowanie poziomu usług (SLA)
 • Obniżenie kosztów poprzez:
 • Wyeliminowanie czasu bezczynności pracowników spowodowane złą funkcjonalnością aplikacji
 • Skrócenie czasu potrzebnego do zbadania źródeł problemów
 • Umożliwienie szybkiej identyfikacji zawężeń w aplikacji
 • Podstawowe narzędzie do oddzielania infrastruktury związanej z kwestiami powiązanymi z aplikacją
 • Natychmiastowe powiadomienie na pogorszenie wydajności aplikacji w oparciu o zdefiniowane SLA
 • Wtyczka FlowMon solution, łatwy montaż i obniżenie kosztów inwestycji
 • Przejrzyste licencjonowanie liczba transakcji na minutę, nie ograniczająca liczba monitorowanych aplikacji
 • Monitorowanie aplikacji oparte na HTTP / HTTPS z obsługą deszyfrowania