Formularz kontaktowy

Adres

EMCA S.A. – Dział Wdrożeń IT
ul. Wiejska 20, 00-490 Warszawa

Telefon

(22) 625 39 40

Email

sales@it.emca.pl

Informacje o firmie:

NIP: 526-12-31-089
REGON: 011954320
KRS: 0000018541 Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, Kapitał zakładowy – 1 700 000 zł (w pełni wpłacony).

Lokalizacja