Formularz kontaktowy


Adres

EMCA S.A. – Dział Wdrożeń IT
ul. Wiejska 20, 00-490 Warszawa

Telefon

(22) 625 39 40

Email

sales@it.emca.pl

Informacje o firmie:

NIP: 526-12-31-089
REGON: 011954320
KRS: 0000018541 Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego,
Kapitał zakładowy – 1 699 000 zł (w pełni wpłacony).

 

Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych EMCA S.A.

Pełny opis rodo dostępny tutaj.

 

EMCA S.A. wyznaczyła Inspektora Ochrony Danych Osobowych.
W sprawach dotyczących ochrony danych osobowych prosimy o kontakt z  Inspektorem Ochrony Danych EMCA S.A.:
e-mail: rodo.emca@emca.pl
listowny: Inspektor Danych Osobowych EMCA S.A.
EMCA S.A. ul. Wiejska 20, 00-490 Warszawa.
telefoniczny: 22 625 39 40
 

Lokalizacja