Nagios XI – Opis Systemu

Nagios XI to jeden z liderów wśród oprogramowania monitorowania infrastruktury IT. Nagiox XI to sprawdzony projekt wywodzący się ze świata OpenSource, który został wzbogacony o cechy oprogramowanie klasy biznesowej.

Nagios XI to rozwiązanie skalowane i elastyczne, ma ono na celu monitorowanie problemów IT w sposób prosty i przejrzysty dostarczając przy tym cennych informacji działom wsparcia technicznego przedsiębiorstwa.

Specyfikacja

Kompleksowe monitorowanie infrastruktury

Kompleksowe monitorowanie infrastruktury obejmuje monitoring wszystkich krytycznych elementów infrastruktury – w tym aplikacji, usług, systemów operacyjnych, protokołów sieciowych, baz danych, aplikacji towarzyszących i infrastruktury sieciowej. Monitoring możemy być rozwinięty przez zastosowanie setek dodatków firm trzecich udostępnianych w ramach licencji GPL albo odpłatnie. Tworzenie dodatkowy metod sprawdzania jest również możliwe dla administratora systemu. Projekt Nagios posiada na świecie ugruntowaną pozycję co sprawiło, że dostępne są dla niego metody sprawdzania w zasadzie dowolnego środowiska aplikacyjnego które stosowane jest w przedsiębiorstwach.

Widoczność

Widoczność udostępnia centralny widok całej infrastruktury sieci oraz kompleksowych usług IT dla biznesu. Wydajny interfejs w szybki sposób przekaże obraz monitorowanych wartości i stanowi centrum informacyjne o całej sieci IT i procesów biznesowych. Wiele dodatkowych widoków i paneli zapewni błyskawiczny dostęp do informacji dotyczących monitoringu i zbieranych danych. Użytkownicy mogą tak modyfikować grupy urządzeń i monitorowanych usług, że ich osobisty widok będzie zawierał tylko informacje dotyczące systemów bę
dących pod ich kontrolą.

Świadomość

Ostrzeżenia są przesyłane do pracowników IT, osób zarządzających, jak i użytkowników końcowych za pośrednictwem poczty elektronicznej lub SMS-ów. Wysyłane komunikaty niosą informację o przekroczeniu wartości progowych, zauważonych konkretnych zdarzeniach lub całkowitej utracie dostępności. System posiada zdefiniowane progi do wysyłanych powiadomień, których przekroczenie pozwoli administratorom na reakcję przez zgłoszeniem błędów przez końcowych użytkowników.

Proaktywne planowanie

Mierzone wartości pozostają w celu późniejszej analizy. Wartości dostępne są w postaci wygodnych grafik lub dziennika zdarzeń. Zintegrowanie w systemie monitoringu grafik znakomicie podwyższa funkcjonalność aplikacji. Przegląd wykresów pozwala operatorom na wydajne planowanie zasobów i organizację planu inwestycji dla obsługiwanych systemów.

Łatwa obsługa

Zintegrowany interfejs internetowy umożliwia konfigurację i zarządzanie z poziomu przeglądarki WWW. Nagios XI został wyposażony w szereg usprawnień, które znakomicie przyśpieszają proces konfiguracji i dodawania nowych urządzeń. Odpowiedni kreator nowych urządzeń przeprowadzi za nas konfigurację metod które będą sprawdzane na urządzeniu. Całość odbywa się intuicyjnie i nie wymaga znajomości całego procesu monitorowania infrastruktury IT.

Środowisko dla wielu użytkowników

System możemy skonfigurować w taki sposób, że kolejni operatorzy będą dopuszczeni do obserwacji i kontroli tylko swoich urządzeń. W konsekwencji będą oni otrzymywali raporty i powiadomienia dotyczące tylko systemów będących pod ich opieką.

Otwarta Architektura

Nagios XI zbudowany jest w oparciu o architekturę systemu Linux, która dała się poznać w świecie IT jako jedna z najbardziej otwartych i gotowych do współpracy z najróżniejszymi platformami.