Tenable.ad to elastyczna platforma, pozwalająca na szybką reakcję wobec ataków na Active Directory poprzez zidentyfikowanie luk w zabezpieczeniach, predykcję ścieżek, które mogą być celem ataku oraz podjęcie działań wykrywających i eliminujących zagrożenia.

Główne funkcje Tenable.ad:

  • zapobieganie atakom poprzez wykrywanie i naprawę słabych punktów w konfiguracji Active Directory
  • stały monitoring Active Directory oraz wykrywanie i reakcja w czasie rzeczywistym na wszelkie zmiany i ataki
  • konsolidacja danych o atakach w jednym widoku
  • wizualizacja zagrożeń na podstawie dokładnej linii czasu ataku
  • wykazywanie zależności pomiędzy zmianami w Active Directory a złośliwymi działaniami oraz dokonywanie na ich podstawie analiz poszczególnych ataków

Tenable.ad jest rozwiązaniem elastycznym pod względem architektury. Platforma Tenable.ad może zostać wdrożona zarówno jako rozwiązanie chmurowe jaki i stacjonarnie w siedzibie firmy. Ponadto nie wymaga agentów i uprawnień.