Klientom, którzy w swoich organizacjach posiadają już wdrożone działające środowisko Elasticsearch, ale potrzebują wsparcia w jego obsłudze, EMCA SA proponuje usługę rozwoju i utrzymania systemu.

Niezależnie od skali, zastosowania czy też użytych wersji ELK nasz zespół pozna projekt i w pełni przejmie nad nim opiekę, odciążając Klientów we wszystkich zagadnieniach technicznych.

Zakres usług rozwojowych

 • Rozbudowa i optymalizacja środowiska
 • Detekcja wąskich gardeł przetwarzania
 • Tworzenie architektury zwiększenia wydajności systemu
 • Dodawanie nowych źródeł
 • Projektowanie układu danych, określanie typów pól, podziału shardów
 • Tworzenie integracji Elasticsearch z innymi systemami
 • Rozwój funkcjonalności poprzez optymalizację wyszukiwania pełnotekstowego, tokenizacja, priorytetyzacja
 • Tworzenie nowych wizualizacji, raportów
 • Tworzenie nowych reguł korelacyjnych
 • Aktywny monitoring platformy ELK — implementacja komercyjnego rozszerzenia pozwalającego na szczegółowy monitoring parametrów pracy klastra Elasticsearch
 • Opracowywanie polityki retencji i rotacji danych
 • Opracowywanie polityki backupu danych i konfiguracji
 • Cykliczna diagnoza funkcjonowania obecnego środowiska Elasticsearch – wykrywanie typowych problemów:
  • Optymalizacja długo trwających zapytań
  • Analiza spadków wydajności ELK
  • Rozwiązywanie konfliktów typów w atrybutach dokumentów
  • Rozszczepienie klastra (split-brain) oraz niepożądane złączenie środowiska testowego i produkcyjnego
  • Niepoprawne wyszukiwanie danych z powodu błędnej instalacji/konfiguracji klastra
  • Odrzucanie zapytań z powodu zbyt dużego obciążenia
 • Tuning wydajności środowiska Elasticsearch
 • Aktualizacja oprogramowania
 • Modelowanie danych w Elasticsearch
  • Dobór właściwej architektury składowania danych do rozwiązania zgłoszonego problemu:
   • Przechowywanie danych w jednym indeksie
   • Rozbicie danych pomiędzy indeksami
   • Rozbicie danych pomiędzy shardami
   • Przechowywanie danych określonych czasem (time-series)