Audyt

W ramach usługi audytu rozwiązania Elasticsearch zespół ekspertów EMCA SA przeprowadza przegląd obecnie wdrożonego środowiska Klienta. Celem pracy jest identyfikacja aktualnych potrzeb, identyfikacja występujących problemów oraz nakreślenie drogi rozwoju i oszacowanie kosztów prac związanych z optymalizacją środowiska.

 

Usługa dotyka poniższych obszarów:

 • Przegląd obecnej instalacji Elasticsearch
  • Przegląd konfiguracji systemu,
  • Przegląd platformy sprzętowej,
  • Weryfikacja ustawień systemu operacyjnego, kernel, sieci, pakiety, java
 • Weryfikacja integracji z systemami zewnętrznymi
  • Analiza sposobu wykorzystania, wyszukiwani, indeksacji
  • Kontrola poprawności pól,
  • Weryfikacja użycia wskaźnika czasowego
 • Audyt bezpieczeństwa systemu
  • Kontrola podatności,
  • Kontrola ustawień w obszarze bezpieczeństwa,
  • Weryfikacja dostępu do systemu
  • Weryfikacja połączeń sieciowych
  • Możliwości analityki dostępowej post factum
 • Opracowanie raportu
  • Opis stanu obecnego
  • Propozycja zmian w środowisku
  • Przygotowanie zalecanej architektury
  • Oszacowanie pracochłonności