Netflow Monitoring

Dobrze zabezpieczona, niezawodna i szybka sieć jest w dzisiejszych czasach podstawą dla każdej sprawnej organizacji. Zagrożenia i problemy wydajnościowe coraz częściej pochodzą nie z zewnątrz a z wewnątrz organizacji, czego nie jesteśmy w stanie wychwycić rozwiązaniami typu UTM czy Firewall. Rozwiązaniem jest zastosowanie rozwiązania monitorującego IP flow (IPFIX, NetFlow) dzięki, któremu możemy uzyskać pełny wgląd w sieć. Główną zaletą oferowanych przez EMCA SA rozwiązań jest możliwość monitorowania sieci z perspektywy analizy bezpieczeństwa i anomalii transmisji. Wszystkie wykryte problemy są w sposób automatyczny segregowane i identyfikowane, dając administratorom gotową informację o incydentach takich jak: ataki SSH, skanowanie portów, ruch P2P itp. Dzięki temu dział IT zyskuje doskonałe narzędzie realnie oszczędzające czas i dające precyzyjną informację o jakości pracy sieci.