Dyrektywa NIS 2 to regulacja prawna Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej dotycząca środków stosowanych w celu zapewnienia wysokiego wspólnego poziomu cyberbezpieczeństwa na terenie całej Unii Europejskiej.

Obowiązki podmiotów objętych Dyrektywą NIS 2

Dyrektywa NIS 2 nakłada na przedsiębiorstwa obowiązki wdrożenia odpowiednich i proporcjonalnych rozwiązań technicznych, operacyjnych i organizacyjnych w celu sprawnego zarządzania ryzykiem oraz zapewnienia wysokiego poziomu bezpieczeństwa sieci i systemów informatycznych. Czas na dostosowanie się do nowych regulacji organizację mają tylko do 18 października 2024r.

Rodzaje obowiązków nałożonych na przedsiębiorstwa przez Dyrektywę NIS 2:

  • zgłaszanie incydentów poważnych do CSIRT
  • szkolenia z cyberbezpieczeństwa (obowiązkowe dla managerów i zalecane dla pracowników)
  • powiadamianie odbiorców usług w stosownych przypadkach o poważnych incydentach i podjętych środkach zaradczych
  • stosowanie certyfikowanych produktów, usług i procesów ICT
  • zawiadamianie o uczestnictwie w procesach wymiany informacji
zakres NIS 2

Podmioty, których dotyczy Dyrektywa NIS 2

Dyrektywa NIS 2 obejmuje wszystkie podmioty, które przekroczą pułap średnich przedsiębiorstw, które świadczą odbiorcom usługi podstawowe. Firmy zostały podzielone na dwie grupy:

  • podmioty kluczowe: energetyka, transport, bakowość, infrastruktura rynków finansowych, opieka zdrowotna, woda pitna, ścieki, infrastruktura cyfrowa, zarządzanie usługami ICT, administracja publiczna, przestrzeń kosmiczna
  • podmioty ważne: usługi pocztowe i kurierskie, gospodarowanie odpadami, produkcja, wytwarzanie i dystrybucja chemikaliów, produkcja, przetwarzanie i dystrybucja żywności, produkcja i dostawy usług cyfrowych, badania naukowe

Kary za brak wypełnienia obowiązków nałożonych przez Dyrektywę NIS 2

Jeżeli Twoja firma została objęta Dyrektywą NIS, a jednocześnie jeszcze nie spełniasz nałożonych przez nią obowiązków, możesz być narażony na poważne konsekwencje finansowe.

Kary finansowe za niestosowanie się do Dyrektywy NIS 2 wynoszą: kwotę co najmniej 10 000 000 EUR dla podmiotów kluczowych oraz 7 000 000 EUR dla podmiotów ważnych lub 2% dla podmiotów kluczowych i 1,4% dla podmiotów ważnych całkowitego rocznego światowego obrotu firmy z poprzedniego roku obrotowego, przy czym zastosowanie będzie mieć kwota większa.

PRZYGOTUJ SIĘ DO DYREKTYWY NIS 2 PRZY WSPARCIU EMCA

Skup się na rozwoju swojej firmy, a bezpieczeństwo cybernetyczne powierz wysoko wykwalifikowanym ekspertom EMCA

Jako integrator kompleksowych rozwiązań EMCA oferuje szeroki wachlarz usług z zakresu cyberbezpieczeństwa. Nasze innowacyjne rozwiązania systemowe są gwarancją zapewnienia nieustannej, szybkiej i racjonalnej kosztowo ochrony przed złożonymi cyberatakami. Nasi wysoko wykwalifikowani eksperci wykorzystują swoją rozległą wiedzę ekonomiczną, technologiczną oraz inżynieryjną i wspierają Klientów w efektywnym rozwiązywaniu zaawansowanych problemów i osiąganiu założonych celów biznesowych, zawsze zgodnie z wszelkimi aktualnie obowiązującymi przepisami prawnymi. Dzięki naszemu wieloletniemu doświadczeniu, znajomości wszystkich głównych sektorów gospodarki i elastyczności technologicznej zawsze proponujemy naszym Klientom rozwiązania idealnie skrojone na miarę ich indywidualnych potrzeb. Nasze działania zawsze opieramy o dogłębne badanie oczekiwań i wyzwań, z jakimi mierzą się nasi Klienci. Szczegółowo analizujemy i oceniamy złożoność sytuacji. Projektujemy skuteczne rozwiązania i efektywnie je implementujemy. Dbamy o bezproblemowe użytkowane naszych systemów, oferując usługi bieżącego wsparcia operacyjnego naszego dedykowanego zespołu ds. cyberbezpieczeństwa.

Audyty bezpieczeństwa i istniejącej infrastruktury ICT

Profesjonalny, gruntowny, rzetelnie przeprowadzony audyt przeprowadzony przez specjalistów EMCA umożliwi dokładnie zidentyfikowanie słabych punktów w zabezpieczeniach infrastruktury informatycznej przedsiębiorstwa. Opracowane na jego podstawie procedury i strategie ochronne będą dopasowane do wyznaczonych celów biznesowych, zapewniając bezproblemowe funkcjomowanieTwojej organizacji.

Analiza potrzeb, dobór i wdrożenie właściwych systemów cyberochrony

Eksperci EMCA wspomagają w doborze i kompleksowym wdrożeniu odpowiednich systemów cyberochrony z obszarów monitorowania sieci, przetwarzania logów i rozległego zarządzania środowiskiem IT.  Oferowane innowacyjne platformy wykorzystują sztuczną inteligencję oraz uczenie maszynowe i łatwo integrują się z istniejącą w przedsiębiorstwie infrastrukturą. Twoja firma otrzymuje spójny system zarządzania i obsługi incydentami bezpieczeństwa, dzięki któremu identyfikacja i zwalczanie zagrożeń będą szybkie i efektywne, a koszty prowadzenia działalności znacznie spadną. 

Usługi SOC – Zewnętrzne Centrum Bezpieczeństwa

Nie musisz samodzielne szukać, zatrudniać i utrzymywać zespołu przeznaczonego do zwalczania cyberzagrożeń ani inwestować w drogie technologie. Wykorzystując szeroką wiedzę specjalistyczną, bogate doświadczenie i innowacyjne systemy cyberbezpieczeństwa, zespół dedykowanych specjalistów security EMCA stanowi profesjonalne, zewnętrzne centrum nieustannego, szybkiego i efektywnego reagowania na zagrożenia. Zapewniamy ciągły monitoring infrastruktury Twojej firmy, analizę i korelację zdarzeń w czasie rzeczywistym i szybką reakcję na incydenty dopasowaną do poszczególnych wymagań. Tymczasem Ty oszczędzasz swój cenny czas, redukujesz koszty finansowe i optymalizujesz swoje procesy, skupiając się na progresie działalności.