OP5 Log Analytics to oparty na sztucznej inteligencji produkt do analizy logów i monitorowania bezpieczeństwa.