op5 Monitor to narzędzie komercyjne, posiadające typowe cechy firmowych aplikacji.