Flowmon jest uzupełniającym systemem do monitoringu sieci IP funkcjonującym na bazie badania przepływów (FLOW).