OP5 został uznany za lidera w monitorowaniu sieci – IT EMCA