LogRhythm – Dlaczego LogRhythm?

O konieczności zapewnienia bezpieczeństwa sieciowego firmy nikogo przekonywać nie trzeba. Ważne jest jedynie, by wybrać taki system, który będzie kompleksowy, nowoczesny, zabezpieczający przed różnymi typami zagrożeń (zewnętrznymi i wewnętrznymi), a jednocześnie prosty w obsłudze.

LogRhythm to program, który jest uważany za lidera w tej dziedzinie. Dobry system kontroli logów to przede wszystkim bezpieczeństwo i funkcjonalność. LogRhytm okazuje się pod tym względem bez zarzutu.

Jak to działa?

LogRhythm daje nam informacje na temat wszelkich niepokojących zachowań, mających miejsce w środowisku IT. Gromadzi, archiwizuje, analizuje i tworzy raporty zdarzeń. Kluczowy jest tu ciągły monitoring zdarzeń. W związku z tym bez trudu można określić odbiegające od normy incydenty, potencjalne zagrożenia. To zaś z kolei pozwala na natychmiastowe podjęcie działań zabezpieczających oraz skrócenie czasu działań naprawczych do niezbędnego minimum. Jest to w dużej mierze zasługą wykorzystanej technologii Al Engine.

Stałe monitorowanie systemu pozwala nie tylko na szybkie wykrycie zagrożeń, ale także na ustalenie tego, skąd one pochodzą, z jakiego urządzenia, systemu i aplikacji. Poszczególne zadania są wykonywane według ich priorytetu. Dzięki temu możliwe jest usunięcie awarii u jej źródła i zapobiegnięcie jej rozprzestrzenianiu się. Ta inteligentna platforma dokonuje analizy zachowań zachodzących w sieci, rozpoznaje zachowania typowe, jak i te nietypowe, noszące znamiona zagrożenia.

Jest to rozwiązanie na tyle inteligentne i elastyczne, że bez trudu dostosujemy je do profilu, polityki i standardów pracy danej firmy. Jest to możliwe między innymi dzięki Advanced Correlation and Pattern Recognition oraz (Multi-dimensional User / Host / Network Behavior Anomaly Detection). Z jednej bowiem strony mamy tu narzędzia właśnie postaci zaawansowanej korelacji i rozpoznawania wzorców. Z drugiej zaś strony mamy do czynienia z wszechstronną analizą i wykrywaniem wszelkich zachowań nietypowych w odniesieniu do sieci, hosta, użytkownika.

W stosunkowo łatwy sposób można zdefiniować wszelkie zachowania nietypowe dla danej instytucji. Przykładowo LogRhythm może nas informować o wszystkich transakcjach powyżej określonej kwoty. Informacje na temat takich niepokojących incydentów mogą być automatycznie przesyłane zdefiniowanym użytkownikom za pomocą poczty elektronicznej, pagerów czy innych urządzeń i aplikacji, współpracujących z LogRhythm.

LogRhythm jest rozwiązaniem nie tylko nowoczesnym i uniwersalnym, ale też niezwykle funkcjonalnym i łatwym w obsłudze. Wiele zadań wykonywanych jest automatycznie i intuicyjnie. (Umożliwia to między innymi funkcja szybkiego, inteligentnego szukania czy zintegrowane zarządzanie przypadkami). Co ważne w bazie wiedzy zawierają się zasady normalizacji i badań dzienników dla blisko 600 systemów operacyjnych, urządzeń, aplikacji, jak również pakiety automatyzacji zgodności (między innymi z zakresu PCI, HIPAA, FISMA, NERC-CIP, SOX itp. itd.).

Reasumując LogRhythm wpływa na:

  • realne zwiększenie bezpieczeństwa środowiska IT,
  • lepszy dostęp do sieci i zminimalizowanie przestojów,
  • szybkie wykrycie zagrożeń oraz ich źródeł i skrócenie czasu rozwiązania problemów, (w dużym stopniu zautomatyzowane rozwiązanie problemów),
  • zwiększenie wydajności i lepszą organizację pracy,
  • zmniejszenie kosztów operacyjnych.

Najistotniejsze korzyści

Tym, co z pewnością wyróżnia LogRhytm jest fakt, że jest to rozwiązanie o wiele bardziej zaawansowane niż zwykły system kontroli logów. Łączy on bowiem w sobie niemal wszystkie kluczowe zadania z zakresu SIEM. W ramach platformy Security Intelligence Platform możemy liczyć na:

  • stałe monitorowanie sieci (łącznie z identyfikatorami aplikacji),
  • analizę integralności plików,
  • niezależny monitoring hosta,
  • zarządzanie logami,
  • wysokiej klasy analitykę urządzeń.

LogRhythm 7
Elasticsearch

LogRhythm 7 Work Faster. Scale Smarter.