Monitoring macierzy HP EVA

op5 Monitor oraz Nagios dzięki swojej otwartej budowie umożliwiają monitoring wszelkich dodatkowych elementów infrastruktury IT. Urządzania takie jak macierze dyskowe to kolejny element który powinniśmy objąć monitoringiem. Współpraca z macierzami nie jest przyjemna. Wielu producentów tworzy własne metody dostępowe do macierzy.

Często statusy pokazywane są jedynie na stronach WWW, a tak standardowy protokół jak SNMP nie jest obsługiwany. I tak też jest w przypadku HP eva. Pierwsze zetknięcie ze sprzętem nie robi dobrego wrażenia, jeżeli chodzi o wygodę zarządzania. SNMP wysyła tylko trapy, a nie pozwala na odpytanie o status urządzenia. Prezentowana strona WWW jest pełna javascriptów, co również nie jest łatwe do przeglądu w skrypcie monitorujacym. Na szczęście również wygodną dla nas sytuacją jest taka, kiedy to producent sprzętu udostępnia polecenie sterujące w postaci prostego sterownika lub oprogramowania klienckiego. I tu plus dla HP. Do macierzy hp eva 4400, hp eva 3000 mamy do dyspozycji bardzo dobry plik sterujący, który z poziomu linuxa pozwala nam na autoryzację do macierzy lub serwera sterującego hp sim i pozwala w pełni sterować urządzeniem. Do sterowania macierzą i dalej na potrzeby skryptów monitorujących wykorzystamy oprogramowanie SSSU ze strony hp.com. Co cenne, aplikacja sssu jest do pobrania, gotowa do użytku, bez potrzeby kompilacji i instalacji dodatkowych komponentów. Plik jest jeden i możemy go użyć w dowolnym miejscu. SSSU najlepiej pracuje wraz ze skryptem zawierającym komendy sterujące. Poprzez użycie skryptu dla pliku SSSU nie musimy przekazywać wszystkich parametrów w wierszach poleceń. Na nasze potrzeby plik konfiguracyjny dla programu SSSU wygląda następująco:

 

vi get_eva_cfg.sssu

set option NOCOMMAND_DELAY

set option on_error=continue

select manager 192.168.1.198 USERNAME=user PASSWORD=password

ls system full

 

W celu sprawdzenia komunikacji SSSU wraz z konfiguracją uruchamiamy poleceniem :

sssu „file get_eva_cfg.sssu”

Na ekranie powinien pojawić się zrzut ustawień naszej macierzy wraz z wszelkimi polami typu status. Jeżeli doszliśmy już do tego miejsca, to dalej wiemy co robić. Wybieramy interesujące nas wartości i sprawdzamy wyrażeniami regularnymi, czy to co otrzymujemy to rzeczywiście statusy poprawne, czy też inne. op5 nie ma zastąpić nam oprogramowania producenta do zarządzania macierzą, dlatego też nasz monitoring opieramy na podstawowych statusach, które zmieniają swoją wartość w przypadku jakiegokolwiek niepoprawnego zdarzenia na macierzy. Nie będziemy może wiedzieli co się wydarzyło w szczegółach, ale będziemy posiadali informację aby bliżej przyjrzeć się macierzy.

Nasza metoda check_hpeva.pl sprawdza trzy pola – w zależności od przekazanych opcji.

Kontrolujemy pola : operationalstate, operationalstatedetail, licensestate.

 

hpeva

 

Wszelka awaria typu brak miejsca, uszkodzenie sprzętowe, będzie wychwycone poprzez kontrolowany status.

 

Przykład użycia skryptu :

Odczyt  operationalstate : check_hpeva.pl -f ssu_config_file -s 0

Odczyt  operationalstatedetail : check_hpeva.pl -f ssu_config_file -s 1

Odczyt  licencestate : check_hpeva.pl -f ssu_config_file -s 2

 

Metoda została przetestowana z modelami 4400 oraz 3000. W przypadku modelu 3000 połączenie nawiązujemy do serwera zarządzającego.