Monitoring WWW

 

W każdej infrastrukturze IT znajdują się elementy udostępniane dla użytkowników poprzez stronę internetową WWW. Oprogramowanie op5 Monitor umozliwia bardzo wnikliwe śledzenia poprawności pracy serwerów WWW oraz funkcjonalności, które aplikacje WWW udostępniają.

 

 

Kontrola mechanizmów WWW odbywa się bez potrzeby instalacji agenta po stronie serwera WWW. Standardowe metody systemu op5 Monitor do kontroli serwerów WWW to:

 

 • Kontrola poprawnej pracy połączenia sieciowego na port serwera – telnet np. port 80
 • Kontrola, czy na zadanym porcie pracuje serwer WWW – sprawdzenie poprawnej interpretacji protokołu HTTP
 • Kontrola fragmentów treści strony WWW, która powinna być prezentowana
 • Kontrola czasu odpowiedzi na odświeżenie strony WWW
 • Kontrola mechanizmów autentykacji – AUTH_PAIR
 • Wysłanie komunikatu gdy na stronie pojawią się zadane słowa kluczowe
 • Kontrola przekierowań
 • Kontrola podstron
 • Obsługa wirtualnych serwerów WWW
 • Obsługa SSL
 • Kontrola liczby dni do końca ważności certyfikatu SSL
www