Bazy danych Oracle

Za pomocą oprogramowanie op5 Monitor możemy monitorować poprawność pracy bazy danych Oracle. System posiada wbudowaną metodę nadzorowania bazy Oracle, która pracuje przy wykorzystaniu środowiska klienta bazy Oracle. Standardowa metoda kontroli bazy Oracle pozwala na śledzenie parametrów:

 • Aktywność bazy – TNSPING
 • Logowanie do bazy
 • Kontrola portów TCP nasłuchu bazy
 • Kontrola poprawnej pracy procesów bazy – listener, dbwr …
 • Kontrola zajętości przestrzeni danych bazy
 • Kontrola trybu archivemode
 • Kontrola trybu backupmode
 • Cykliczna próba wykonania operacji : dodaj wiersz, odnów zawartość, skasuj wiersz – w tabeli testowej
 • Śledzenie wykorzystania pamięci Cache
 • Liczba transakcji typu broken
 • Liczba transakcji typu deffered
 • Liczba transakcji typu fail
 • Liczba transakcji typu invalid
 • Liczba blokad

 

oracle

 

Monitoring wskazanych wartości

Monitoring wykorzystuje połączenie sqlnet do silnika bazy Oracle co umożliwia śledzenia dowolnych wartości statystycznych udostępnianych w widokach administracyjnych. Wartości uzyskiwane poprzez zapytanie SQL mogą zostać natychmiast przekazane do systemu monitorowania. Są to zarówno wartości o charakterze administracyjnym jak i wartości pochodzące z tabel konkretnych aplikacji biznesowych.

 

Monitoring Oracle Standby

Przykładem monitorowania wartości poprzez zapytania SQL jest metoda kontroli synchronizacji baz danych pracujących w roli Primary oraz Standby. Ta metoda synchronizacji polega na przesyłaniu poprzez sieć logów transakcyjnych pochodzących z bazy produkcyjnej na bazę zapasową. Produkt Oracle Standby database jest bardzo dobrym i wygodnym sposobem na utrzymanie kopii bazy produkcyjnej. Należy jednak pamiętać, że informacje z bazy produkcyjnej przesyłane są przez sieć i muszą zostać poprawnie przyjęte przez bazę zapasową. Nasza metoda kontroluje numery sekwencyjne logów bazy produkcyjnej i ich poprawne przyjęcie na bazie zapasowej. W przypadku przekroczenia umówionej różnicy administrator odpowiedzialny za synchronizację baz otrzyma powiadomienie.

Metoda kontroluje ponadto, że baza testowa nie zaczęła pracy produkcyjnej, poprzez nieautoryzowane przerwanie procesu synchronizacji. Przerwana synchronizacja i uruchomienie bazy zapasowej do normalnej pracy sprawi, że numery sekwencyjne logów będą przyrastały tak jak na bazie produkcyjnej, jednak będą to już zupełnie inne dane. Nasza metoda kontroluje, że poprzez cały czas synchrnizacji baza zapasowa posiada status nazwany jak „PHYSICAL STANDBY”.

oracle_standby_monitoring