SNMP

Protokół SNMP to standard wykorzystywany w zagadnieniach monitoringu. Każdy producent sprzędu wyposaża swoje urządzenie w odpowiednią bazę MIB, gdzie opisane są pola udostępniające informacje o parametrach urządzenia.

op5 Monitor w pełni wspiera SNMP, wykonując automatyczne skanowanie wielu standardowych pozycji. Posiadamy również możliwość wskazania pola SNMP które chcemy monitorować.

 

SNMP jest często wykorzystywany podczas współpracy z urządzeniami typu router / switch. Tu aplikacja automatycznie rozpoznaje zwracane wartości. Przykładem takiego monitoring jest poniższy obraz.

Gdy urządzenie jest niestandardowe – np UPS, czujnik temperatury – musimy podczas konfiguracji odczytu parametru SNMP wskazać pole w którym producent przygotował dla nas interesującą wartość.

 

snmp