Splunk – Opis Systemu

Ile informacji znajduje się w danych które już posiadasz ? Uruchom tryb rzeczywistego śledzenia wiedzy, która pochodzi z Twoich systemów i infrastruktury IT.

Splunk to potężne środowisko do wizualizacji, wyszukiwania i analizy danych – system stworzony tak aby nie istniały dla niego granice wydajności czy rozmiarów tabel.

Analiza, korelacja, wyszukiwanie, archiwum w jednym punkcie, taki właśnie jest splunk.

Splunk Enterprise to platforma dla danych maszynowych, zgromadzonych w bazach danych, aplikacjach biznesowych czy operacyjnym sprzęcie IT. To jest proste, szybkie i elastyczne narzędzie do gromadzenia, analizy i zabezpieczania ogromnych strumieni danych maszynowych generowanych przez wszystkie systemy i infrastrukturę IT. Splunk to rozwiązywanie problemów i badanie incydentów bezpieczeństwa w ciągu kilku minut (a nie godzin lub dni). To również monitorowanie infrastruktury typu end-to-end, tak aby uniknąć degradacji usług na wypadek awarii.

Screenshots