Nagios XI to rozwiązanie skalowane i elastyczne, ma ono na celu monitorowanie problemów IT w sposób prosty i przejrzysty.