Platforma ForeScout pozwala na sprawowanie kontroli nad siecią w aspekcie nadawanego dostępu wszelkim urządzeniom przyłączanym do sieci.