LogRhythm w unikalny sposób łączy rozwiązania typu SIEM, Zarządzanie Logami (Log Management), Analizę Integralności Plików (File Integrity Monitoring) oraz Monitorowanie Sieci (Network Forensics)