Platforma AlienVault’sUnified Security Management™ (USM™) usprawnia i upraszcza wykrywanie zagrożeń, reakcję na incydenty i zarządzanie spójnością dla zespołów IT z ograniczonymi zasobami.