IT EMCA zapewnia profesjonalne wsparcie dla rozwiązania Elasticsearch i ELK Stack (Elasticsearch, Logstash, Kibana).