Dlaczego ForeScout?

ForeScout CounterACT jest znacznie łatwiejszy i szybszy do wdrożenia niż tradycyjne produkty wprowadzania polityki kontroli dostępu do sieci.

Nieuciążliwy

W przeciwieństwie do konwencjonalnych produktów NAC, które natychmiast zakłócają pracę użytkowników poprzez ostre kontrolowanie dostępu, ForeScout CounterACT możne być płynnie wdrożony bez wpływu na użytkowników lub urządzenia. Co więcej, nasze rozwiązanie może być łatwo realizowane w kilku etapach, aby zminimalizować zakłócenia i przyspieszyć osiągnięcie celu. Już w początkowej fazie projektu ForeScout CounterACT daje obraz najważniejszych problemów związanych z dostępem do sieci przez nieautoryzowanych użytkowników. Jeśli chcesz pójść dalej w projekcie w kierunku automatycznego sterowaniem, możesz to zrobić stopniowo, zaczynając od najbardziej problematycznych lokalizacji, wybierając obszar dla którego zastosujemy politykę kontroli dostępu.

Bez agentów

ForeScout CounterACT może identyfikować, klasyfikować, uwierzytelnić i kontrolować dostęp do sieci zarówno zarządzanych i niezarządzanych (BYOD) punktów końcowych, bez żadnej pomocy ze strony agenta lub jakiegokolwiek wstępnie skonfigurowanego oprogramowania końcowego. Dokładna inspekcja punktu końcowego może być również wykonana bez agenta tak długo, jak CounterACT ma poświadczenia administracyjne w punkcie końcowym. W sytuacjach, w których CounterACT nie ma poświadczeń administracyjnych (np. BYOD), dokładna inspekcja może zostać przeprowadzona za pomocą naszego ewentualnego agenta SecureConnector.

ForeScout działa dzięki temu, co już masz

Współpracujemy z większością popularnych przełączników, routerów, zaporami komputerowymi, systemami zarządzania, punktami końcowymi, systemami antywirusowymi, katalogami, systemami helpdesk, które już masz w swojej infrastrukturze IT. Nie wymagamy żadnych zmian w infrastrukturze lub uaktualnień sprzętu.

Otwarta współpraca

W odróżnieniu od dostawców rozwiązań infrastruktury, którzy oferują niewielkie wsparcie w kierunku integracji z systemami firm trzecich ForeScout CounterACT wypracował w swoim rozwiązaniu platformę pozwalającą na wszechstronną integrację.

Single Box Solution

Wszystko znajduje się w jednym urządzeniu fizycznym lub wirtualnym. Dzięki wbudowanym kreatorom konfiguracji i szablonom, instalacja jest szybka i łatwa.

Wypróbuj ForeScout razem z nami.

ForeScout CounterACT dostarcza użyteczne wyniki już pierwszego dnia po uruchomieniu.