op5 Monitor – Mon5Walk

Czym jest Mon5Walk?

 

Mon5Walk to oprogramowanie wspomagające pracę aplikacji op5 Monitor. Celem Mon5Walk jest przekazanie operatorom systemu możliwości sterowania aplikacją za pomocą poleceń CLI systemu Linux. Program potrafi  operować na plikach arkusza kalkulacyjnego i pozwala w sposób masowy wykonywać zmiany na obiektach op5.
Przykładem zastosowania są operacje dodawania, modyfikowania, klonowanie elementów op5 takich jak:
  • Hosts
  • Services
  • Commands
  • Contacts
  • Host Groups
  • Service Groups
  • Contact Groups
    bez konieczności logowania się do systemu z poziomu GUI.
Mon5Walk to w pełni funkcjonalny produkt, którego rozwój podyktowany jest potrzebami naszych klientów.
Dlaczego powstał Mon5Walk?
op5 Monitor funkcjonuje w dużych infrastrukturach. Tysiące monitorowanych urządzeń wymagają innego podejścia niż systemy mniejszej skali. Narzędzie powstało z potrzeby stałego modyfikowania systemu podczas wdrożeń oraz na etapie stabilizacji systemu. Poszukiwaliśmy narzędzia, które w jednym kroku pozwoli na wprowadzenie dużych zmian w konfiguracji, wykona modyfikację progów, ustali na nowo zmienne „Custom Variables” lub wykona eksport konfiguracji do pliku CSV. Dziś nasze wdrożenia są w większości wykonywane z poziomu Mon5Walk, co pozwala nam na szybką modyfikację aplikacji.
Jak skorzystać z Mon5Walk?
Poszukujesz narzędzia do sterowania pracą op5 Monitora z poziomu linii poleceń?