op5 Monitor – Mon5Walk

Czym jest Mon5Walk ?
Mon5Walk to oprogramowanie wspomagające pracę aplikacji op5 Monitor. Celem Mon5Walk jest przekazanie operatorom systemu możliwości sterowania aplikacją za pomocą poleceń CLI systemu Linux. Program potrafi  operować na plikach arkusza kalkulacyjnego i pozwala w sposób masowy wykonywac zmiany na obiktach op5.
Przykładem zastosowania są operacje dodawania, odyfikowania, klonowanie elementów op5 takich jak:
•    Hosts
•    Services
•    Commands
•    Contacts
•    HostGroups
•    ServiceGroups
•    ContactGroups
bez konieczności logowania się do systemu z poziomu GUI.
Mon5Walk to w pełni funkcjonalny produkt, którego rozwój podyktowany jest potrzebami naszych klientów.
Dlaczego powstał Mon5Walk ?
op5 Monitor funkcjonuje w dużych infrastrukturach naszych klientów. Tysiące monitorowanych urządzeń wymagają innego podejścia, niż systemy mniejszej skali. Narzędzie powstało z potrzeby stałego modyfikowania systemu podczas wdrożeń oraz na etapie stabilizacji systemu. Poszukiwaliśmy narzędzia które w jedym kroku pozwoli na wprowadzenie dużych zmian w konfiguracji, wykona modyfikację progów, ustali na nowo zmienne „Custom Variables” lub wykona eksport konfiguracji do pliku CSV. Dziś nasze wdrożenia są w większości wykonywane z poziomu Mon5Walk co pozwala nam na szybką modyfikację aplikacji.
Jak skorzystać z Mon5Walk ?
Poszukujesz narzędzia do sterowania pracą op5 Monitora z poziomu linii poleceń ?

Obecna wersja to Mon5Walk 1.2 . Dostepne opcje aplikacji :

Obecna wersja to Mon5Walk 1.2 . Dostepne opcje aplikacji :
Usage: mon5walk -u [username] -p [password] -s [server] [options]
Options:
-h, –help            show this help message and exit
-u USERNAME, –username=USERNAME
[REQUIRED] op5 user name
-s SERVER, –server=SERVER
[REQUIRED] op5 server address
-p PASSWORD, –password=PASSWORD
[REQUIRED] op5 server password
–save                Save changes on server automatically after complete
–log-output=<LOG FILE>
log output to file
–no-log-screen       Do not log to screen
-v, –version         information about version
  Command options:
–list-all-commands
List all command
–update-commands=<CSV FILE>
Update Commands from csv file
–get-command=<COMAND NAME>
Get Command
–add-command=<COMMAND>
Add Command from command line
–add-commands=<CSV FILE>
Add Commands form csv file
–delete-command=<COMMAND NAME>
Delete Command
–clone-commands=<CSV FILE>
Clone all Commands to csv file
  Host options:
–list-all-hosts    List all hosts
–update-hosts=<CSV FILE>
Update hosts from csv file
–get-host=<HOST NAME>
Get Host
–add-host=<HOST>   Add host from command line, see manual
–add-hosts=<CSV FILE>
Add Hosts from csv file
–delete-host=<HOST NAME>
Delete Host
–clone-hosts=<CSV FILE>
Clone all Hosts to csv file
–delete-host-rrd-xml=<HOST NAME>
Delete Host and additional rrd and xml file. Mon5walk
must be running on op5 monitor server
  Service options:
–list-all-services
List all services
–update-services=<CSV FILE>
Update services from csv file
–get-service=<HOST NAME>;<SERVICE NAME>
Get service
–add-service=<SERVICE>
Add service from command line, see manual
–add-services=<CSV FILE NAME>
Add services
–delete-service=<HOST NAME>;<SERVICE NAME>
Delete service
–clone-services=<CSV FILE NAME>
Clone services
–delete-service-rrd-xml=<HOST NAME>;<SERVICE NAME>
Delete service and additional rrd and xml file.
Mon5walk must be running on op5 monitor server
  Host Group options:
–list-all-hostgroups
List all hostgroups
–update-hostgroups=<CSV FILE>
Update hostgroups from csv file
–get-hostgroup=<HOST GROUP NAME>
Get hostgroup
–add-hostgroup=<HOST GROUP>
Add Host Group from command line, see manual
–add-hostgroups=<CSV FILE NAME>
Add hostgroups frin csv file
–delete-hostgroup=<HOST GROUP NAME>
Delete HostGroup
–clone-hostgroups=<CSV FILE NAME>
Clone hostgroups
  Service Group options:
–list-all-servicegroups
List all Service Groups
–update-servicegroups=<CSV FILE>
Update servicegroups from csv file
–get-servicegroup=<SERVICE GROUP NAME>
Get servicegroup
–add-servicegroup=<SERVICE GROUP>
Add Service Group from command line, see manual
–add-servicegroups=<CSV FILE NAME>
Add Service Group from csv file
–delete-servicegroup=<SERVICE GROUP NAME>
Delete Service Group
–clone-servicegroups=<CSV FILE NAME>
Clone Service Group
  Contact options:
–get-contact=<CONTACT NAME>
Get Contact
–list-all-contacts
List all Contacts
–update-contacts=<CSV FILE>
Update contacts from csv file
–add-contact=<CONTACT>
Add Contact from command line, see manual
–add-contacts=<CSV FILE NAME>
Add Contacts from command line, see manual
–delete-contact=<CONTACT NAME>
Delete Contact
–clone-contacts=<CSV FILE NAME>
Clone Contacts
  Contact Group options:
–get-contactgroup=<CONTACT GROUP NAME>
Get Contact Group
–list-all-contactgroups
List all Contacts Group
–add-contactgroup=<CONTACT GROUP>
Add Contact Group from command line, see manual
–add-contactgroups=<CSV FILE NAME>
Add Contact Groups from command line, see manual
–delete-contactgroup=<CONTACT GROUP NAME>
Delete Contact Group
–clone-contactgroups=<CSV FILE NAME>
Clone Contact Groups

Pobierz program op5 Monitor za darmo

Pobierz program op5 Monitor za darmo

Pobierz program op5 Monitor za darmo