op5 Monitor – Raporty

op5 Monitor pozwala na szybkie stworzenie dwóch głównych typów raportów :

  • Raport dostępności usług
  • Raport SLA

Raport dostępności usług

Raport bazuje na jednej lub wielu usługach wybieranych z kreatora raportu. Raportować można również całe serwery jak i ich grupy. Celem raportu jest dostarczenie informacji o jakości usług w odniesieniu do dowolnego okresu czasu.

Tworząc raport, dodatkowo wybierać można takie parametry jak:

  • okres raportowania
  • politykę czasową ( tylko godziny 8-16, godziny nocne )
  • sposób traktowania przerw serwisowych
  • wyświetlanie wszystkich problemów lub tylko tych ze statusem Hard
  • załączenie szczegółowych wykresów Performance Graph

Raport usług typu SLA

Ocena jakości usług w odniesieniu do wskaźników SLA jest ważna. op5 Monitor posiada wbudowany szablon raportu pozwalający uzyskać informację o poziomie SLA dla infrastruktury lub usług dzierżawionych.

Raport SLA ma dwie charakterystyczne cechy:

  • jakość usług odnoszona jest do pełnego miesiąca kalendarzowego
  • dla każdego miesiąca istnieje możliwość określenia poziomu odniesienia.

Wypełnione pole oczekiwanego poziomu SLA dla miesiąca pozwala lepiej zaobserwować odstępstwa w jakości usług.

Wszystkie pozostałe pola raportu SLA są tożsame z raportem dostępności.