op5 Monitor – Zdalny Monitoring

Klientom, którzy chcą mieć monitoring usług, a których nie interesuje obsługa systemu op5, proponujemy usługę zdalnego monitoringu. Nasz system zmonitoruje infrastrukturę zdalnie, a Klient zyska dostęp do aplikacji dokładnie tak, jakby działała ona w jego infrastrukturze.

Zdalny monitoring polega na kontroli pracy serwerów poprzez publiczną sieć Internet. Umożliwiamy kontrolę systemów poprzez ruch ograniczony na zaporach lub poprzez kanał VPN. Monitoring przez Internet to usługa dająca możliwość pracy z aplikacją op5 Monitor, która będzie prezentowała dane tylko dotyczące struktury informatycznej Klienta. Informacja o zdarzeniu zostanie przesłana przez email oraz opcjonalnie poprzez SMS. Dodatkowo, statusy systemów i ich usług można obserwować online poprzez witrynę WWW dla monitorowanej grupy urządzeń.

Zdalny Monitoring to:

 • Brak kosztów licencji, obsługi oprogramowania oraz sprzętu
 • Wygoda użytkowania
 • Dostęp z dowolnego miejsca
 • Profesjonalne wsparcie

Uzyskaj dostęp już dziś, zgłoś się na darmowy okres testów.

Zdalny monitoring może dotyczyć dowolnych usług IT umieszczonych na serwerach oraz urządzeniach sieciowych.

Monitorowane usługi można podzielić pod kątem obsługiwanych systemów operacyjnych. Poniższy fragment stanowi jedynie wycinek funkcjonalności systemu. Obecnie system pozwala na kontrolę kilkuset parametrów systemowych i pozostaje otwarty na implementację nowych wymagań.

Parametry ogólne

 • Ping – dostępność urządzenia
 • Telnet na wybrany port – nasłuch na porcie
 • Poprawne działanie serwera DHCP
 • Poprawne działanie serwera czasu NTP

Parametry systemów Linux / Solaris / AIX

 • Zajętość danych na poszczególnych partycjach
 • Zajętość RAM
 • Obciążenie systemu
 • Obciążenie dysków
 • Ilość zalogowanych użytkowników
 • Ilość procesów
 • Obecność procesów w systemie
 • Synchronizacja dysków programowego RAID (metadevice Linux, Solaris, LV AIX)
 • Synchronizacja dysków sprzętowego RAID (w zależności od kontrolera)
 • Kontrola parametrów polecenia VMSTAT
 • Obecność SSH
 • AIX : Kontrola komunikatów ERRPT

Parametry systemów Ms Windows

 • Zajętość danych na poszczególnych partycjach
 • Obciążenie systemu
 • Zajętość RAM

Parametry systemów i5 AS 400

 • ASP Zajętość przestrzeni
 • Ilość aktywnych zadań
 • Sprawdzenie dostępności podsystemu

Parametry systemu poczty

 • Poprawne działanie serwera SMTP
 • Poprawne działanie serwera POP3
 • Poprawne działanie serwera IMAP
 • Poprawne działanie serwera AMAVIS
 • Ilość listów w kolejkach serwera Postfix

Parametry DNS

 • Poprawne działanie DNS
 • Rozwiązywanie zadanych domen na adresy IP

Parametry serwerów WWW

 • Poprawne działanie serwera WWW
 • Kontrola występowania oczekiwanych treści na stronie
 • Czas odpowiedzi serwera WWW

Parametry bazy danych Oracle

 • Poprawna praca bazy
 • Poprawne wykonanie sekwencji zapisu, odczytu i skasowania rekordu danych testowych
 • Zajętość tablespace
 • Kontrola stanu synchronizacji baz i ich kopii typu standby

Parametry macierzy dyskowych (w zależności od kontrolera)

 • Analiza statusów ogólnych urządzenia
 • Analiza dysków urządzenia

Parametry zaawansowane

 • Na życzenie Klienta system może zostać rozszerzony o dodatkowe funkcjonalności, podlegające indywidualnej analizie