i5 Monitoring

op5 Monitor umożliwia dokładny monitoring parametrów systemu IBM i5. System monitoringu wyposażony w dodatkowe oprogramowanie naszego autorstwa pozwala na odczyt wewnętrznych parametrów systemu AS400.

Nasze oprogramowanie pracuje bezagentowo, zdalnie odczytując wartości z system i5. Co ważne, do poprawnej pracy nie wykorzystujemy połączenia telnet – jak to robi znana wtyczka chech_as400. Nasze oprogramowanie działa na zasadzie użytkownika logującego się do zielonego ekranu z konkretnie przypisanym urządzeniem devd.

Monitoring systemu i5 może obejmować:

  • ilość aktywnych zadań ( ALL JOBS )
  • użycie ASP
  • obciążenie CPU
  • obciążenie DB
  • ilość użytkowników interaktywnych – sesji ekranowych
  • aktywność podsystemów
  • ilość zadań JOBS w podsystemach
  • ilość pamięci niechronionej
  • inne wartości z ekranu DSPSYSSTS

i5_users_count

i5_db_load

 

i5_cpu_load

i5_asp_freespace

i5_active_jobs

as400