op5 Monitor – Opis Systemu

Pierwsza wersja op5 Monitor powstała w roku 2003, a jej producent to firma Op5 AB ze Szwecji. System pracuje pod kontrolą Linux Centos/Redhat/op5 Appliance, a jego sercem jest projekt Nagios Core. Nie pierwszy już raz widzimy na rynku praktykę adaptacji dobrych projektów Opensource i nadania im cech wygodnych korporacyjnych narzędzi. Taka też jest historia op5 Monitor. Jeżeli doceniacie Nagiosa, ale przeszkadza Wam jego ograniczona funkcjonalność, skomplikowana konfiguracja i „dyskusyjny” wygląd, to op5 Monitor jest środowiskiem dla Was.

Koncepcja monitoringu jest intuicyjna. Obiekt monitorowany to host, a metody sprawdzania to serwisy. Sprawdzanie odbywa się poprzez uruchamianie z odpowiednimi parametrami wtyczek, które są przygotowanymi przez producenta skryptami w katalogu roboczym /opt/plugins. To podejście jest niezwykle proste i sprawia, że działanie systemu jest przejrzyste. W każdym momencie możemy daną metodę kontroli sprawdzić ręcznie, odpowiednio sparametryzować lub stworzyć własną na potrzeby indywidualnych potrzeb.

Specyfikacja

op5 Monitor vs. Open Source

op5 Monitor to narzędzie komercyjne, posiadające typowe cechy firmowych aplikacji. Wywodzi się z aplikacji darmowych, jednak w rozwiązaniu komercyjnym zostały one opatrzone wsparciem oraz linią rozwoju. Zapoznając się z tym produktem rozpoznajemy wiele projektów rdzennie pracujących jako opensource. Ich liczba wynosi około 150 i całość wchodzi w skład aplikacji op5 Monitor. W cenie licencji dostajemy gotowe środowisko do pracy instalujące się w przeciągu minuty na naszym linuxie. Kolejny krok do oczywiście przeniesienia naszej infrastruktury do konfiguracji monitoringu. I tu również op5 Monitor nas pozytywnie zaskakuje. Przycisk „skanowanie sieci” i dalsze przedstawienie formatek jedynie do akceptacji sprawia, że podstawowy monitoring osiągamy w kolejnych minutach. Konfiguracja kolejnych kroków odbywa się za pomocą interfejsu www, wspomaganego opcjami wyszukiwania i filtrami co bardzo dodatnio wpływa na komfort pracy.

host_graph

 Ekran operatora op5 Monitor

Interfejs www aplikacji jest bardzo nowoczesny. Umożliwia on szybką nawigację, wprowadzanie wielokrotnych wyborów jak i edycję ustawień. Dowolna część konfiguracji może być szybko przeniesiona na inne obiekty w op5 Monitor, co znacznie ułatwia wdrożenie narzędzia.
Produkt komercyjny oznacza również, że użytkownicy moją do dyspozycji dokumentację oraz dział wsparcia op5, który pomoże w przypadku pojawienia się problemów z konfiguracją. Wsparcie, to również dostęp do aktualizacji jak i możliwość zgłaszania nowych wymagań. Cała aplikacja posiada rozpisany rozwój kolejnych wersji.

Dane statystyczne

op5 Monitor umożliwia śledzenia mierzonych parametrów za pomocą graficznych statystyk. Sprawdzenie dysku, czasu odpowiedzi serwera, czy innych parametrów liczbowych skutkuje kolekcjonowaniem danych w przyjaznych grafikach. Dzięki temu zabiegowi mamy informację o pełnym cyklu pracy systemów informatycznych, a nie tylko o momencie wystąpienia awarii. Często problemy rozpoczynają się dużo wcześniej, niż sam moment awarii dlatego niezwykle istotna jest możliwość kontroli mierzonych parametrów w dowolnym momencie historycznym.

 

Metody sprawdzania zwracające dane statystyczne automatycznie uzyskują interpratację graficzną w witrynie monitoringu.

rys4

Rys Dane statystyczne

Warto wspomnieć, że historia danych statystycznych włączona jest również do pakietu kopii bezpieczeństwa. Nie jest tracona podczas aktualizacji wersji lub nawet zmiany architektury serwera przy np. migracji na nowy serwer monitoringu.

Jak to na prawdę działa?

op5 Monitor instalujemy na Linuxie lub uruchamiamy jako maszynę wirtualną. Aplikacja dostarczana jest z dużą grupą ciągle rozwijanych metod sprawdzających. Sprawdzanie odbywa się na dwa sposoby: zewnętrznie lub za pomocą agenta. Wszystko to na co pozwalają ogólne metody sieciowe w połączeniu z protokołami SMTP, HTTP, SSH, SQL oraz SNMP sprawdzane jest bez potrzeby instalowania agenta. Gdy chcemy kontrolować wewnętrzne parametry systemu operacyjnego, wtedy musimy współpracować z agentem NRPE/Netsaint instalowanym w systemach Unix / Linux oraz nsclient dla systemów Windows.

 

op5 Monitor swoją konfigurację przetrzymuje w bazie danych MySQL oraz plikach tekstowych. Dane z bazy zostają wpisane do plików w momencie wyboru klawisza SAVE. Wprowadzane dane są weryfikowane co skutkuje, że Op5 Monitor nie przestaje działać w przypadku wprowadzenia złych wartości w konfiuracji. Interfejs www weryfikuje dane zanim zmiany zostaną wpisane do plików. Jeśli w konfiguracji popełnimy wiele błędów i zechcemy cofnąć operację mamy do dyspozycji przycisk UNDO który w praktyce wgrywa pliki konfiguracji tekstowej na nowo do bazy.

7config

Ekran konfiguracji op5 Monitor

Monitor Unix/Linux – Agent NRPE

Agent to mała aplikacja instalowana w monitorowanym systemie operacyjnym. Śledzenie parametrów Unixów i Linuxów możliwe jest poprzez wykorzystanie agenta NRPE.

NRPE to klasyczny projekt dostarczany w źródłach. Na stronie producenta aplikacji http://www.op5.com/support/downloads/agents/nrpe możemy pobrać przygotowane pakiety dla kilku popularnych dystrybucji Linux oraz UNIX. Agent ten składa się z trzech części: pliku uruchamialnego nrpe, pliku z konfiguracją oraz oddzielnych plików komend. Plik agenta na serwerach jest zawsze taki sam i może być łatwo wymienione na nowszą dystrybucję. Konfiguracja agenta oraz wpisy dotyczące nowych komend są często umieszczane w osobnych plikach co porządkuje ustawienia.

Standardowy monitoring serwerów typu Unix zawiera kontrolę takich parametrów jak:

 • Dostępność
 • Obciążenie
 • Zajętość danych na dyskach
 • Kontrola udziałów NFS, SMB
 • Zajętość pamięci operacyjnej
 • Użycie swap
 • Liczba procesów
 • Nasłuch na portach tcp
 • Kontrola połączeń http, https, smtp, ssh, telnet, sqlnet
 • Uruchomione procesy
 • Usługi dodatkowe takie jak: DNS, NTP, NFS, SMB,
 • Bazy danych: Oracle, Mysql, Postgres, Mssql

Co dla Windows?

op5 Monitor współpracuje z systemami rodziny MsWindows Server i Desktop poprzez agenta NSClient++ również rozwijanego przez firmę Op5 AB. Po typowej okienkowej instalacji oraz edycji ustawień zezwalających na połączenia z serwera monitoringu agent jest gotowy do pracy. Pierwsze śledzone wartości to obciążenie procesora, zajętość dysków i pamięci operacyjnej, ilość procesów i występowanie danego procesu, odpowiedź na PING oraz użycie swap. Tę listę możemy szybko rozszerzyć dodając w pliku konfiguracyjnym wpisy o nowym poleceniu typu:

check_mycommand=scriptsplik.bat

Również tworząc polecenia dla NSClient nie powinniśmy zapominać o danych statystycznych do tworzenia wykresów.

Standardowy monitoring serwerów typu Windows zawiera kontrolę takich parametrów jak:

 • Czas odpowiedzi
 • Obciążenie procesora
 • Zajętość danych na dyskach
 • Użycie pamięci operacyjnej
 • Użycie pamięci swap
 • Zadania w harmonogramie zadań Windows
 • Procesy uruchomione widoczne w aplikacji Task manager
 • Serwisy uruchomione w zarządzaniu serwerem
 • Wszystkie sieciowe usługi publiczne : http, ntp, AD, bazy danych, telnety na port …

Co możemy monitorować?

Decydującą przewagą produktu op5 Monitor na tle konkurencji są w zasadzie nieograniczone możliwości monitoringu. op5 Monitor z jednakową łatwością będzie śledził systemy Linux, Solaris, Aix, HP-UX czy MsWidnows. Firma op5 wyposażyła aplikację w metody kontrolujące środowisko VMWare ESX, bazy Oracle, MsSQL Server, MySQL, komponenty domeny Windows oraz wiele innych.

op5 Monitor również podłączy się do systemów IBM i5 kreśląc kolorowe wykresy dla aktywnych zadań, użycia ASP i wielu innych charakterystycznych dla tej platformy parametrów.

Raporty

Raportować możemy dowolne obiekty, serwisy oraz ich grupy. Raporty mogą zawierać wykresy statystyczne, takie same jak te, które są dostępne w monitorowanych serwisach. Drugą ciekawostką to udostępnienie raportu SLA, gdzie w trakcie tworzenia mamy możliwość wprowadzenia poziomu ustalonej dostępności. Przekroczenie SLA będzie dodatkowo raportowane .

raport1

Utworzone raporty możemy zapisać w postaci PDF lub przesłać na email. Mamy również możliwość utworzenia szablonu raportu, tak aby wysyłał się on automatycznie np. w ostatni dzień miesiąca, informując naszych klientów o dostępności systemów.

Prosty model licencji

Podstawą licencjonowania jest liczba monitorowanych urządzeń.

Formy sprzedaży oprogramowania op5 :

 • Pakiet dla systemów operacyjnych Linux Centos/Redhat
 • Maszyna wirtualna
 • Rozwiązanie sprzętowe

 

Licencja na oprogramowanie uzależniona jest od liczby monitorowanych urządzeń sieciowych, dlatego produkt jest atrakcyjny cenowo zarówno przy dużych jak i niewielkich instalacjach.

 

Przykłady monitorowanych parametrów:

 • Ping – dostępność urządzenia
 • Telnet na wybrany port – nasłuch na porcie
 • Poprawne działanie serwera DHCP
 • Poprawne działanie serwera czasu NTP

Parametry systemów Linux / Solarix / AIX

 • Zajętość danych na poszczególnych partycjach
 • Zajętość RAM
 • Obciążenie systemu
 • Obciążenie dysków
 • Ilość zalogowanych użytkowników
 • Ilość procesów
 • Obecność procesów w systemie
 • Synchronizacja dysków programowego RAID (metadevice Linux,Solaris,  LV AIX)
 • Synchronizacja dysków sprzętowego RAID (w zależności od kontrolera)
 • Kontrola parametrów polecenia VMSTAT
 • Obecność SSH
 • AIX : Kontrola komunikatów ERRPT

Parametry systemów Ms Windows

 • Zajętość danych na poszczególnych partycjach
 • Obciążenie systemu
 • Zajętość RAM

Parametry systemów i5 AS 400

 • ASP Zajętość przestrzeni
 • Ilość aktywnych zadań
 • Sprawdzenie dostępności podsystemu

Parametry systemu poczty

 • Poprawne działanie serwera SMTP
 • Poprawne działanie serwera POP3
 • Poprawne działanie serwera IMAP
 • Poprawne działanie serwera AMAVIS
 • Ilość listów w kolejkach serwera Postfix

Parametry DNS

 • Poprawne działanie DNS
 • Rozwiązywanie zadanych domen na adresy IP

Parametry serwerów WWW

 • Poprawne działanie serwera WWW
 • Kontrola występowania oczekiwanych treści na stronie
 • Czas odpowiedzi serwera WWW

Parametry bazy danych Oracle

 • Poprawna praca bazy
 • Poprawne wykonanie sekwencji zapisu, odczytu i skasowania rekordu danych testowych
 • Zajętość tablespace
 • Kontrola stanu synchronizacji baz i ich kopii typu standby

Parametry macierzy dyskowych (w zależności od kontrolera)

 • Analiza statusów ogólnych urządzenia
 • Analiza dysków urządzenia

Parametry zaawansowane

 • Na życzenie klienta system może zostać rozszerzony o dodatkowe funkcjonalności, podlegające indywidualnej analizie. Tę funkcjonalność szczególnie docenią firmy produkujące oprogramowanie. Za pomocą dowolnego języka programowania klienci sprawdzają elementy swoich systemów pod kątem najczęstrzych błędów i blokad. Umożliwia to podjęcie reakcji przed zgłoszeniem usterki przez użytkownika.

Screenshots

Pobierz program op5 Monitor za darmo

Pobierz program op5 Monitor za darmo

Pobierz program op5 Monitor za darmo