VMware

Monitoring ESX VMware to zagadnienie skomplikowane, które oprócz zastosowania odpowiednich metod wymaga przemyślenia koncepcji monitoringu. Na samym początku monitoring należy podzielić na ten, który dotyczy maszyny głównej oraz ten dedykowany maszynom systemów gości.

op5 Monitor dostarcza wydajne metody nadzoru zarówno nad serwerem głównym oraz wirtualnym. Kontrola może obejmować monitoring parametrów takich jak:

 • procesor ( % lub Mhz )
 • procesor w trybie WAIT
 • pamięć operacyjna
 • pamięć swap zapis
 • pamięć swap odczyt
 • narzut pamięci serwera VMware
 • pamięć całościowa – operacyjna oraz dodana przez VMware
 • użycie sieci
 • odbiór danych
 • wysyłka danych
 • informacja o I/O
 • I/O zapis
 • I/O odczyt
 • status hosta gościa (gray/green/red/yellow)
 • problemy dla hosta gościa
 • obiekt datastore vmfs

Wybierając odpowiednie wartości należy pamiętać, że odczyt tych danych odbywa się poprzez serwer VMware. Monitoring zbyt wielu parametrów dla wszystkich hostowanych systemów wirtualnych może mieć wpływ na wydajność wirtualizacji.

Poniższy rysunek pokazuje monitoring głównego serwera ESX jako HyperVisora.

esx
esx_cpu

 

ESX Cluster Monitoring

Osobne zagadnienie dotyczy monitoringu serwerów ESX pracujących w grupie klastrowej. Jest to skomplikowane zagadnienie z uwagi na nieco niestandardową pracę klastra VMware. Problem stanowi:

– brak wspólnego IP typu pływającego, do którego możemy przyłączyć monitorowane systemy gości,

– brak metody sprawdzającej systemy gości na wszystkich elementach klastra.

 

op5 Monitor może realizować połączenie do środowiska VMware poprzez pojedyncze serwery ESX lub serwer zarządzający VMware vCenter. Podłączenie do hosta vCenter pozwala nam uniezależnić się od rozłożenia hostów wirtualnych w obrębie klastra.

Monitoring VMware ESX, a wydajność

Kontrola środowiska vmware jak dotąd jest jedynym przypadkiem, gdzie trzeba szczególnie uważać z proponowanymi testami w aplikacji takiej jak op5 Monitor. Problem nie dotyczy jedynie aplikacji op5 ale wszelkich mechanizmów kontrolujących pracę wirtualizacji, które wykonują pracę jako użytkownik vCenter lub ESX. Każdy test uruchomiony na środowisku Vmware jest fizycznie zalogowaniem się do aplikacji zarządzającej i sprawdzeniem odpowiednich statusów. Rozbudowany monitoring będzie stale odnotowywany w bazie danych vCenter jako aktywność użytkownika. W konsekwencji w bazie danych ląduje wiele niepotrzebnych wpisów, które destabilizują pracę vCenter. Projektując monitoring środowiska ESX należy skupić się na elementach krytycznych i pominąć funkcje nadmiarowe.